Generali potwierdza swoją solidną pozycję kapitałową

0
442

Agencja Fitch Ratings, która zmieniła ocenę Generali z A z perspektywą negatywną na A- z perspektywą stabilną, przeprowadziła test warunków skrajnych związany z obecną pandemią Covid-19. Jego wyniki potwierdziły rating Generali.

Agencja podkreśliła, że sprawozdanie finansowe grupy za rok 2019 odzwierciedlało bardzo pozytywne wyniki, z rekordowym wynikiem operacyjnym w wysokości 5192 mln euro, zyskiem netto w wysokości 2670 mln euro, większym o 15,7% w porównaniu z poprzednim rokiem oraz doskonałością techniczną we wszystkich obszarach działalności.

Mimo że skutki pandemii Covid-19 są w tej chwili nieznane, współczynnik wypłacalności (Solvency II) pozostaje solidny i zawsze był na wymaganym poziomie. Jeśli chodzi o ekspozycję na włoski dług państwowy (Fitch obniżyła jego ocenę), grupa potwierdza stabilność portfela, który prawie w całości zabezpiecza włoskie rezerwy techniczne.

W obecnej sytuacji grupa kontynuuje realizację strategii „Generali 2021” w sposób rygorystyczny i zdyscyplinowany,. Firma osiągnęła już również cel zmniejszenia wartości zadłużenia, a nawet przekroczyła cel w zakresie obniżenia kosztów.

(AM, źródło: Generali)