Generali przejmuje NNLife PTE

0
1023

31 stycznia została zawarta finalna umowa dotycząca przejęcia przez Generali zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE (dawniej MetLife) od Grupy NN. Było to możliwe dzięki wyrażonej 27 stycznia zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie zarządzania oraz wcześniejszemu zatwierdzeniu przez odpowiednie podmioty antymonopolowe, w tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Transakcja przewiduje przeniesienie na Generali PTE zarządzania funduszami NNLife OFE i NNLife DFE oraz nabycie w tym celu odpowiednich składników przedsiębiorstwa. Po przejęciu Generali awansuje w rankingu otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na 4. miejsce  pod względem aktywów pod zarządzaniem z prawie 13% udziałem w rynku i 20 mld zł aktywów oraz 3. Miejsce, biorąc pod uwagę liczbę członków, z blisko 16% udziałem w rynku z 2,4 mln klientów (według danych na 30.12.2022).

– Ta transakcja  wzmocni naszą pozycję w zakresie zarządzania aktywami w Polsce, która jest  jednym z naszych kluczowych rynków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu będziemy rosnąć na rynku emerytalnym, jednocześnie rozszerzając nasze ambicje bycia partnerem na całe życie (Lifetime Partner) na ten ważny segment klientów – powiedział Josef Benes, CEO Generali Investments CEE.

– Cieszymy się, że będziemy mogli przyjąć dotychczasowych członków NNLife OFE (MetLife OFE) i NNLife DFE (MetLife DFE) pod skrzydła funduszy Generali. Witam również bardzo serdecznie pracowników NNLife PTE – dodał Piotr Pindel, prezes Generali PTE.

W przypadku klientów OFE przeniesienie do Generali OFE następuje automatycznie. Natomiast ze wszystkimi osobami, które posiadają DFE, Generali będzie kontaktować się indywidualnie, by przedstawić im wymagane kroki.

(AM, źródło: Generali)