Generali: Przetasowania w akcjonariacie

0
355

Włoska grupa wydawnicza De Agostini podała do wiadomości, że rozpoczęła proces sprzedaży swoich 1,44% udziałów w Generali, ale nadal zachowuje prawo głosu na najbliższym zgromadzeniu akcjonariuszy w kwietniu 2022 r., kiedy to wygasa mandat dyrektora generalnego Philippe’a Donneta.

De Agostini oświadcza, że ceni obecne kierownictwo Generali i wyraża szacunek dla Donneta, który „wyróżnia się swoją strategiczną wizją, doświadczeniem technicznym i starannością zarządzania”. Z kolei dwóch udziałowców – Francesco Gaetano Caltagirone i Leonardo Del Vecchio – jest wrogo nastawionych do Donneta, krytykując jego strategię fuzji i przejęć jako zbyt nieśmiałą. Obaj ostatnio zwiększyli swoje udziały (do 7,2% i 5,72%) i zawarli pakt z fundacją bankową Fondazione CRT, w efekcie czego posiadają w sumie 14% udziałów w Generali. Jednak Donnet może liczyć na wsparcie większości zarządu i na największego udziałowca Generali, Mediobanca, z 17,2% praw głosu.

De Agostini informuje w oświadczeniu, że pierwszym krokiem do zbycia udziałów w Generali była sprzedaż 2,2 mln akcji (0,14% ubezpieczyciela) poprzez instrument pochodny.

(AC, źródło: Reuters)