Generali sprzedało niemiecki biznes emerytalny

0
556

Generali zakończyło sprzedaż Generali Deutschland Pensionskasse na rzecz Frankfurter Leben po uzyskaniu zgody niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego i odpowiednich organów antymonopolowych. Transakcja wpisuje się w strategię Generali „Lifetime Partner 24: Driving Growth (Partner na cale życie: intensyfikacja rozwoju)”, mającą na celu poprawę profilu i rentowności działalności życiowej.

Oczekuje się, że transakcja wygeneruje zysk brutto ze sprzedaży w wysokości około 300 mln euro na poziomie skonsolidowanym, który zostanie zarejestrowany w czwartym kwartale 2023 roku. Będzie miało to pozytywny wpływ na raportowany wynik netto i pozostanie bez wpływu na skorygowany wynik netto.

GDPK zostało założone w 2002 roku jako wyspecjalizowane towarzystwo emerytalne. Frankfurter Leben specjalizuje się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. Generali Deutschland AG będzie świadczyć wszystkie usługi dla GDPK i jego klientów przez co najmniej rok.

(AM, źródło: Generali)