Generali wzmocniło pozycję w Indiach

0
376

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód organów regulacyjnych i antymonopolowych Generali sfinalizowało przejęcie od Future Enterprises Limited 25% akcji Future Generali India Insurance. Dzięki temu grupa kontroluje już około 74% udziałów w FGII. Generali może się też cieszyć uzyskaniem wyższej oceny siły finansowej, przyznawanej przez Moody’s.

Ubezpieczyciel podkreśla, że indyjskie przejęcie jest w pełni zgodne z założeniami strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”, wzmacniając pozycję Generali na szybko rozwijających się rynkach, i potwierdza zaangażowanie grupy w zapewnienie rentownego wzrostu przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla klientów.

Generali jest graczem numer jeden wśród międzynarodowych ubezpieczycieli, który po wejściu w życie nowego limitu udziału kapitału zagranicznego w indyjskich spółkach ubezpieczeniowych joint venture zdecydował się na objęcie większościowego udziału w obu spółkach. Łączny szacowany wpływ na współczynnik wypłacalności grupy wyniesie około -4 pp. w 2022 r.

– To przejęcie jest zgodne ze strategią Generali mającą na celu wzmocnienie jej pozycji na rynku o wysokim potencjale i nie możemy się doczekać pogłębienia naszej obecności w Indiach, stając się dożywotnimi partnerami dla rosnącego udziału indyjskich klientów zarówno w biznesie ubezpieczeń na życie, jak i majątkowych i osobowych – powiedział Jaime Anchústegui Melgarejo, dyrektor generalny Generali International.

– Cieszymy się, że teraz jesteśmy w stanie skonsolidować naszą pozycję również w naszym indyjskim joint venture majątkowym i tworzyć większą wartość dla naszych klientów, agentów, partnerów i dystrybutorów – dodał Rob Leonardi, dyrektor regionalny Generali Asia.

Moody’s doceniła działania Generali

Równolegle agencja Moody’s poinformowała, że podniosła rating siły finansowej Generali z poziomu „Baa1” do „A3”. Perspektywa pozostaje stabilna. W uzasadnieniu decyzji agencja stwierdziła, że aktualizacja odzwierciedla lepszy profil kredytowy grupy oraz oczekiwanie, że dywersyfikacja jej przychodów, zysków i aktywów poza Włochami umożliwi Generali przetrwanie potencjalnych poważnych scenariuszy warunków skrajnych dla włoskich rządów. Moody’s podkreśliła również, że Generali poczyniło znaczne postępy w poprawie swojego profilu ryzyka zobowiązań, zwłaszcza w ubezpieczeniach na życie, i z powodzeniem przeniosło swoją działalność na produkty mniej wrażliwe na stopy procentowe (produkty typu unit-linked i ochronne).

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Generali )