Generali: Wzrost dzięki poprawie we wszystkich segmentach

0
463

Generali zanotowało 9,1% wzrost zysku operacyjnego za 3 kwartały 2019 roku. Wskaźnik ten uplasował się na poziomie 3,9 mld euro. Grupa osiągnęła wzrost dzięki poprawie we wszystkich segmentach biznesowych.

Zysk netto wyniósł 2,2 mld euro (+16,6% r/r). Przypis działu majątkowego grupy wzrósł o 4,3% do 16 mld euro, dzięki rozwojowi na głównych rynkach – w Austrii, CEE wraz z Rosją oraz we Francji. W dziale życiowym przypis wzrósł o 2,8% do 35,3 mld euro. Przypis ogółem to 51,4 mld euro (+3,2%).

Wskaźnik combined ratio Generali osiągnął poziom 92,5%, a marża nowego biznesu życiowego 4,3%. Wstępny wskaźnik wypłacalności to 204%.

Cristiano Borean, CFO grupy Generali, podkreśla, że doskonałość techniczna grupy została potwierdzona, a w kontekście utrzymujących się niskich stóp procentowych pozycja kapitałowa grupy pozostaje stabilna.

(AM, źródło: PIU)