Geneva Association: Trudne czasy szansą dla ubezpieczycieli na poszerzenie oferty

0
277

W ciągu ostatnich kilku lat świat doświadczył w krótkich odstępach czasu znacznych turbulencji, takich jak pandemia Covid-19, najazd Rosji na Ukrainę czy globalne spowolnienie gospodarcze. Oczekuje się, że taka zmienność utrzyma się w nadchodzących dziesięcioleciach w miarę wzrostu niepewności geopolitycznej, nasilania się zagrożeń klimatycznych i szybkiego postępu technologicznego. Tendencje te zwiększają ryzyko systemowe, stanowią wyzwanie dla tradycyjnego modelu działalności ubezpieczeniowej polegającego na łączeniu i redystrybucji ryzyka oraz – jak już ma to miejsce w niektórych regionach narażonych na ryzyko klimatyczne – sprawiają, że ubezpieczenia są zbyt drogie, lub co gorsza – niedostępne.  

Wyniki globalnej ankiety przeprowadzonej wśród klientów opublikowanej w nowym raporcie Geneva Association „The Value of Insurance in a Changing Risk Landscape” pokazują, że klienci na sześciu największych rynkach ubezpieczeniowych na świecie (USA, Chiny, Japonia, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) niepokoją się perspektywami  ubezpieczenia w przyszłości – szczególnie w przypadku katastrof naturalnych, długowieczności i ryzyka cybernetycznego. Ponad 50% respondentów spodziewa się, że uzyskanie ochrony stanie się trudniejsze lub niemożliwe.

Raport zauważa, że świadcząc usługi wykraczające poza tradycyjne przenoszenie ryzyka i współpracując z rządami w celu zajęcia się najpoważniejszymi zagrożeniami, ubezpieczyciele mogą nadal chronić społeczeństwa w obliczu bardziej złożonego i wymagającego krajobrazu ryzyka. Ponad 80% klientów wyraża zainteresowanie nietradycyjnymi usługami związanymi z ryzykiem. 

– Rosnące obecnie intensywność i wpływ zagrożeń, od klimatycznych po cybernetyczne, stwarzają warunki testowe dla ubezpieczycieli. Wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną do oferowania usług , które pomagają ograniczać ryzyko, i kreując pozytywne zmiany wśród klientów, ubezpieczyciele mogą utrzymać, a nawet wzmocnić swoje znaczenie społeczne – powiedziała Jad Ariss, dyrektorka zarządzająca Geneva Association.

Nasza analiza teoretyczna wykazała, że w szczególności zagrożenia klimatyczne i cybernetyczne stanowią główne przeszkody utrudniające możliwość ubezpieczenia. Co ciekawe, były to również dwa z najczęściej wymienianych przez klientów zagrożeń związanych z niedostępnością i nieprzystępnością cenową ubezpieczenia. Co zachęcające, wyniki naszego badania pokazują również znaczny apetyt klientów na dodatkowe usługi związane z ryzykiem – takie jak usługi predykcyjne i zapobiegawcze – wskazując na wyraźną szansę dla ubezpieczycieli na poszerzenie swojej oferty – wyjaśnił Kai-Uwe Schanz, dyrektor ds. odporności społeczno-ekonomicznej Geneva Association i autor raportu.

(AN, źródło: Geneva Association)