Geneva Association: Współpraca dla odporności na zmieniające się ryzyka

0
280

W tym roku 50-lecie istnienia obchodzi Geneva Association, platforma badań naukowych i dialogu branży ubezpieczeniowej. Na 28–29 listopada zapowiedziano Szczyt 50 w Zurychu, poświęcony dokonaniom branży w ciągu ostatnich 50 lat i czekającym ją wyzwaniom.

Geneva Association jest jedynym globalnym stowarzyszeniem zrzeszającym dyrektorów firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Opierając się na badaniach przeprowadzanych według rygorystycznych reguł, we współpracy z instytucjami akademickimi i organizacjami GA analizuje kluczowe obszary ryzyka, które mają wpływ na branżę ubezpieczeniową, opracowuje rekomendacje i zapewnia interesariuszom platformę do ich dyskusji. Firmy członkowskie GA mają siedziby w 26 państwach na całym świecie, zarządzają aktywami o wartości 21 bln dol., zatrudniają ponad 2,5 mln pracowników i chronią 2,6 mld ludzi.

Od powstania organizacji w 1973 r. wiele się zmieniło na świecie i w ubezpieczeniach. Globalizacja, zmiany klimatyczne, trendy demograficzne, technologia i inne czynniki przekształciły największe ryzyka, z jakimi spotykają się ludzie. Niemniej jednak podstawowa zasada ubezpieczeń pozostaje niemieniona: chronić jednostki i firmy przed tymi ryzykami i budować społeczną odporność na nie.

Taki był temat przewodni 50. dorocznego zgromadzenia ogólnego członków Geneva Association, które odbyło się w Londynie 1–2 czerwca 2023 r. pod hasłem „Współpraca dla odporności”.

Zgromadzeni dyrektorzy firm ubezpieczeniowych omawiali najbardziej palące problemy globalne i ich konsekwencje dla ubezpieczycieli:

  • Co ubezpieczyciele mogą zrobić w sytuacji ogólnie panującej geopolitycznej i ekonomicznej niepewności dla zapewnienia stabilności społeczeństwu?
  • Znaczenie planowego przechodzenia na zerową emisję netto w ubezpieczeniach i innych branżach dla osiągnięcia celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
  • Paradoks mediów społecznościowych dla korporacji – jako cennej platformy wypowiedzi dla pracowników, klientów i innych interesariuszy, ale też wehikułu dla powielanych nieprawd.
  • Jak zmiany demograficzne, technologiczne i w normach dotyczących pracy oddziałują na zdolność firm do rekrutowania specjalistów, jakich potrzebują?

AC