Global Data: Cyber dla każdego, razem albo osobno

0
134

Jedna na pięć osób jest zainteresowana zakupem polisy ubezpieczenia cybernetycznego. Jak wynika z ubezpieczeniowej ankiety konsumenckiej przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii przez Global Data, zainteresowanie przesuwa się ze sfery komercyjnej ku ubezpieczeniom osobistym.

Obecnie rynek indywidualnych ubezpieczeń cyber jest nastawiony na segment klientów bogatych, dysponujących majątkiem od 1 mln dol. w płynnych środkach finansowych (high net worth individuals, HNWI). Ochrona cyber jest często sprzedawana jako dodatek do ubezpieczenia domu. Jednak wobec znacznej liczby osób wykazujących zainteresowanie zakupem tego typu ochrony, powinna tu zajść zmiana, zwłaszcza że dochód gospodarstwa domowego 58% tych zainteresowanych nie przekracza 50 tys. dol.

– Zapotrzebowanie na polisy ubezpieczenia cyber jest od dawna rozpoznawane w przestrzeni komercyjnej, gdzie zależność od technologii w codziennej aktywności biznesowej rosła w tempie geometrycznym – komentuje Daniel Pearce, starszy analityk ubezpieczeniowy Global Data. – Tymczasem osoby prywatne również stają się coraz bardziej zależne od technologii. Przy wzrastającym zagrożeniu cyberryzykami, rynek osobistych ubezpieczeń cybernetycznych rozwija się.

Chubb jest ubezpieczycielem plasującym się na pozycji dającej możliwość skorzystania na rozwoju tego rynku, jako że w październiku 2020 r. wprowadził samodzielne osobiste ubezpieczenie cyber dla klientów brytyjskich. Chubb wypracował sobie pozycję wiodącego ubezpieczyciela domów dla klientów z segmentu HNWI. Elementy osobistej ochrony cyber były już opracowane i oferowane wraz z polisami ubezpieczenia domów. Dzięki temu Chubb mógł jako pierwszy opracować samodzielne ubezpieczenie tego typu i wprowadzić je na rynek masowy.

– Dostawcy ubezpieczeń nie powinni ograniczać się do oferowania polis ubezpieczenia cybernetycznego jako produktów samodzielnych – zwraca uwagę Daniel Pearce. – Badanie Global Data wskazuje, że 71% zainteresowanych zakupem cyberubezpieczenia posiada już ochronę ubezpieczeniową domu. Ponieważ model sprzedaży takich produktów obok ubezpieczeń domów lub jako dodatków do nich sprawdził się na rynku HNWI, nie należy wykluczać sięgnięcia do istniejącej bazy klientów.

AC