Global Data: Cyfryzacja już klientom niestraszna

0
662

Obecna pandemia będzie w sposób istotny oddziaływać na ubezpieczeniowy łańcuch wartości, ale jednocześnie stworzonych zostanie wiele możliwości dla cyfryzacji – przewidują analitycy z Global Data.

Rozwój produktów zostanie wstrzymany, ponieważ w trosce o płynność ograniczona będzie dostępność środków, jakich wymaga opracowywanie nowych polis i wprowadzanie ich na różne rynki. Zamiast na pracach nad nowymi produktami, ubezpieczyciele skupią uwagę na swoich podstawowych rynkach, na których osiągają najlepsze wyniki, aby zapewnić sobie ciągłość działania.

Są dowody na to, że marketing i dystrybucja polis już odczuwają skutki pandemii, jako że niektórzy ubezpieczyciele wstrzymali sprzedaż nowych polis na swoich rynkach. Przykładem są firmy specjalizujące się w ubezpieczeniach podróżnych, które dążą do ograniczenia swojej ekspozycji na roszczenia przy zapewnieniu ochrony dotychczasowym ubezpieczonym.

Jednak mimo negatywnych skutków, w dłuższej perspektywie branża odniesie w końcu korzyści. Zmiany w zachowaniach konsumenckich, wymuszone w trakcie kwarantanny, takie jak przyspieszone przechodzenie na zakupy online, stanowią szansę dla rozwoju nowych produktów, przystosowanych do sprzedaży wyłącznie w kanałach cyfrowych.

W niektórych krajach dla spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa użyto technologii do śledzenia ruchów obywateli. W efekcie u klientów ubezpieczycieli może wzrosnąć otwartość na udostępnianie własnych danych, co stwarza możliwości dla ubezpieczeń zdrowotnych i na życie.

– Ogrom danych, jakie staną się dostępne w następstwie pandemii zwiększy dokładność underwritingową dla takich zdarzeń w przyszłości, pozwalając ubezpieczycielom na lepszą ocenę swojego ryzyka – mówi Daniel Pearce, analityk ubezpieczeniowy z Global Data.

Bez wątpienia obszarami największych korzyści będą zarządzanie roszczeniami i obsługa klienta. Konieczność zachowywania społecznego dystansu kazała klientom przyzwyczaić się do interakcji wirtualnych. W rezultacie ubezpieczyciele zyskują możliwość rozwoju systemu wirtualnej obsługi i zarządzania polisami. 

AC