Global Data: Holendrzy nie chcą czekać w kolejce do lekarza

0
328

Do 2028 r. analitycy spodziewają się skumulowanej rocznej stopy wzrostu holenderskiej branży ubezpieczeń ogólnych na poziomie 5,4%, z 70,8 mld euro składki przypisanej w 2023 r. do 92,4 mld euro w 2028 r.

W 2023 r. spodziewany jest wzrost składki przypisanej o 7,3%, a w 2024 r. o 5,1%. Do wzrostu przyczynią się rosnąca świadomość zdrowotna, zwiększona sprzedaż pojazdów oraz podwyższenie stawek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zdrowotnych spowodowane przez inflację.

Holenderska branża ubezpieczeń ogólnych znajduje się w trendzie wzrostowym od spowolnienia w 2021 r. Wzrost w 2022 r. wyniósł 3,2%, a w 2023 r. najprawdopodobniej osiągnie szczyt.

Indywidualne ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne (PA&H) to wiodąca linia ubezpieczeń ogólnych w Holandii, mająca 82,9% udziału w składce przypisanej w 2023 r. Spodziewane jest utrzymanie przez nią wiodącej pozycji do 2028 r., dzięki wzrostowi świadomości zdrowotnej, zwłaszcza po pandemii. Co więcej, obawy o kondycję publicznej infrastruktury opieki zdrowotnej i wydłużenie się okresów oczekiwania skłaniają ludzi do zwrócenia się ku prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym.

Stawki w tych ostatnich rosły przez ostatnie dwa lata. W 2024 r. przewidywany jest wzrost przeciętnej składki za podstawowe ubezpieczenie zdrowotne o 8,1% w stosunku do 2023 r.

Drugą największą linią w holenderskich ubezpieczeniach ogólnych są ubezpieczenia komunikacyjne – z udziałem 7,6% w sumie składek w 2023 r. Dla tej linii przewidywany jest wzrost o 3,3% w 2023 r., który napędzany jest przez wzrost sprzedaży samochodów. Wzrost stawek w ubezpieczeniach komunikacyjnych wynikający ze wzrostu cen samochodów, wyższych cen energii i rosnących kosztów napraw przyczyni się do wzrostu w tej linii ubezpieczeń, dla której roczna skumulowana stopa wzrostu na lata 2023–2028 wyniesie 3,7%.

AC