Global Data: Huragan Ian dokłada do ognia

0
422

Po przejściu przez Florydę niszczycielskiego huraganu Ian kategorii czwartej Benjamin Hatton, analityk ubezpieczeniowy z Global Data, opublikował swój komentarz, zwracając uwagę na ważność ubezpieczeń w rejonach szczególnie narażonych na katastrofy pogodowe.

Huragan Ian poprzedzały niesprzyjające zdarzenia pogodowe w USA w 2022 r. Jest to jeden z najsilniejszych od lat huraganów w regionie i prawdopodobnie spowoduje straty warte miliardy dolarów. W połączeniu ze stratami z wcześniejszego okresu roku, huragan Ian zostawi ubezpieczycieli z największymi stratami, jakie ponieśli od co najmniej 2017 r., kiedy to ciąg niszczycielskich huraganów i pożarów zebrał obfite żniwo w kraju. Wtedy straty poniesione z ubezpieczeń od ognia i ryzyk naturalnych sięgnęły 25 mld dol., przy współczynniku szkodowym wynoszącym ponad 90%.

Według raportu tematycznego Global Data „Zmiany klimatyczne i ich wpływ na rynek ubezpieczeniowy” w USA składka przypisana brutto z ubezpieczeń od ognia i katastrof naturalnych w 2000 r. wynosiła ponad 58 mld dol., niemal dwukrotnie więcej niż w Japonii, gdzie była druga co do wielkości.

Skutki katastrof naturalnych mogą być dewastujące, ale popyt na ubezpieczenia w USA jest stosunkowo wysoki. Ubezpieczenia będą nadal zapewniać zabezpieczenie zarówno konsumentom, jak i biznesom na obszarach szczególnie narażonych na katastrofy.

Podczas gdy zmiany klimatyczne generują tego rodzaju destrukcyjne zdarzenia pogodowe, tworzenie dostępu do ubezpieczeń coraz liczniejszym konsumentom we wszystkich częściach świata pomoże złagodzić ich skutki dla życia i podstaw bytowych ludzi. Ubezpieczenia zapewniają wielu cenne wsparcie finansowe, a jednocześnie mogą niwelować globalne nierówności w przychodach, które są regularnie zwiększane przez tego typu katastrofy.

AC

Poniesione straty i współczynnik szkodowy na rynku ubezpieczeń od ognia i katastrof naturalnych w USA, 2006–2019
Poniesiona strata (w mld dol.) Współczynnik szkodowy (%)