Global Data: Regtech w służbie Compliance

0
407

Regtech to słowo modne ostatnio w przestrzeni technologii finansowych i budzące silne emocje. Obecnie wchodzi w dziedzinę ubezpieczeń, obiecując branży nowe sposoby na rozpoznanie, w którym miejscu działalność firmy może być narażona na ryzyko niezgodności z obowiązującymi przepisami, i oferując narzędzia służące usprawnieniu procesów i sprawozdawczości.

Ubezpieczyciele stopniowo zaczynają dostrzegać korzyści, jakie niesie ze sobą technologia regulacyjna, ale jej potencjał nadal pozostaje niewykorzystany – zauważają eksperci z firmy analitycznej Global Data.

Regulacje w dziedzinie usług finansowych rozrosły się znacznie od wybuchu globalnego kryzysu ekonomicznego w 2008 r. Jednocześnie wzrósł bardzo koszt podporządkowywania się wymogom. Firmy niezachowujące compliance ryzykują swoją reputację – powiedziała Beatriz Benito, starsza analityczka ubezpieczeniowa w Global Data.

W ubezpieczeniach przyjmowanie rozwiązań regtech zyskuje na znaczeniu w stale ewoluującym otoczeniu regulacyjnym. W 2018 r. dał się zaobserwować najwyższy jak dotąd poziom inwestycji w regtech i ich zawrotne tempo. Wartość transakcji wyniosła 4,5 mld dol., ulegając podwojeniu w ciągu roku. Liczba zawartych partnerstw stale rośnie.

– Dotrzymywanie tempa zmianom regulacyjnym okazuje się skrajnie obciążające i czasochłonne dla instytucji finansowych i ubezpieczycieli – kontynuowała Benito. – W Europie, na przykład, wprowadzono Solvency II, aby zmniejszyć ryzyko niewypłacalności ubezpieczycieli, ale zarazem wzrosły wykładniczo wynikające z dyrektywy wymogi dotyczące sprawozdawczości, nałożone na branżę.

Organizacje sięgają po rozwiązania regtech, aby monitorować compliance i automatyzować sprawozdawczość, jak również zwiększyć swoje zdolności zarządzania danymi i łagodzenia ryzyk.

Obciążenie regulacyjne nie ogranicza się do ubezpieczeń, ale dotyczy szerszego obszaru usług finansowych. Jak wynika z ankiety Global Data, pozostawanie w zgodzie ze zmieniającymi się regulacjami jest największym wyzwaniem dla dostawców usług finansowych w Wielkiej Brytanii, co potwierdza prawie 2/3 respondentów. Niepewność związana z brexitem, którego konsekwencją będą dalsze zmiany regulacyjne, była postrzegana jako drugie największe wyzwanie.

AC