Goczałkowice-Zdrój zwycięzcą konkursu Eko Hestia Spa

0
456

Goczałkowice-Zdrój otrzymają główną nagrodę w ósmej edycji konkursu Eko Hestia Spa, skierowanego do polskich uzdrowisk. Ufundowana przez ERGO Hestię nagroda wynosi 100 tysięcy złotych.

W ramach konkursu eksperci oceniają i nagradzają kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Ważnym elementem tych działań jest również  systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych społeczności. W ósmej, ostatniej już, edycji konkursu, ocenie podlegały nowatorskie działania i inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko i zrealizowane w latach 2018–2022.

Zwycięzcą w konkursie zostały Goczałkowice-Zdrój – niewielka wieś w powiecie pszczyńskim, jedno z dwóch śląskich uzdrowisk.

– Doceniliśmy w tym przypadku wieloletnie, strategiczne plany działań proekologicznych, m.in. związanych z programem ograniczania emisji oraz ich konsekwentną realizację – mówi prof. Alicja Kicińska z Kapituły Konkursu. – Istotne w tej wizji było też właściwe zrozumienie potrzeb mieszkańców i kuracjuszy oraz rozsądne gospodarowanie zasobami środowiskowymi i środkami finansowymi na realizację zaplanowanych celów

Zwycięskie uzdrowisko może przeznaczyć nagrodę wyłącznie na realizację pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska. Przyznane będą też nagrody dodatkowe w postaci rocznych ubezpieczeń od szkód środowiskowych.

– Zmiany klimatyczne to ogromne wyzwanie, z którym musimy się wszyscy dziś  zmierzyć. Dlatego nasz konkurs ma przede wszystkim wymiar praktyczny: przez lata nagrodziliśmy wiele najlepszych proekologicznych pomysłów, inwestycji i projektów polskich uzdrowisk. Wszystkie te działania były skupione wokół zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, które są godne naśladowania przez inne samorządy – podkreśla Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia.

W konkursie oprócz nagrody głównej przyznawany jest także tytuł Eko Wizjonera. W tym roku nagrodę tę otrzymał burmistrz Czarnego Dunajca.

(AM, źródło: ERGO Hestia)