Grażyna Sudzińska-Amroziewicz delegowana do kierowania LINK4

0
2146

7 maja Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LINK4 dokonało zmian w składzie rady nadzorczej spółki. Dwa dni później RN w nowym składzie odwołała część członków zarządu zakładu. Pracami zarządu kierować będzie delegowana z grona rady nadzorczej Grażyna Sudzińska-Amroziewicz.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LINK4 odwołało ze składu rady nadzorczej spółki Bartłomieja Litwińczuka, Piotra Sabata i Henryka Uzdrowskiego. Do RN powołano z kolei Jana Linke, powierzając mu funkcję przewodniczącego, oraz Bartosza Jankowskiego, Grażynę Sudzińską-Amroziewicz i Bogusława Ulijasza.

Z kolei 9 maja nowy skład rady nadzorczej LINK4 odwołał ze składu zarządu Agnieszkę Wrońską, dotychczasową prezeskę, Michała Chyczewskiego, dotychczasowego wiceprezesa, oraz Mirosława Gilarskiego, dotychczasowego członka organu. Do zarządu powołani zostali z kolei dwaj nowi wiceprezesi: Mikołaj Ciaś (powołanie z mocą obowiązującą od 10 maja) oraz Michał Gomowski (powołanie z mocą obowiązującą od 1 czerwca). Ponadto rada nadzorcza spółki oddelegowała ze swoich szeregów z dniem 10 maja Grażynę Sudzińską-Amroziewicz do czasowego wykonywania czynności prezeski zarządu LINK4.

W skład zarządu towarzystwa wchodzą obecnie: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Michał Gomowski, Mikołaj Ciaś i Katarzyna Wojdyła.

Z kolei obecny skład rady nadzorczej prezentuje się następująco: Jan Linke, przewodniczący, Anna Młodawska-Sekścińska, Bartosz Jankowski, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Bogusław Ulijasz – członkowie.

Biogramy

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz od 22 lat zawodowo związana jest z branżą ubezpieczeniową. W latach 2007–2016 kierowała obszarem ubezpieczeń majątkowych  Aviva w Polsce. Od 2017 roku aktywna zawodowo w szeregu rad nadzorczych przedsiębiorstw. Była członkinią RN VRG oraz Prime Car Management. Obecnie jest członkinią rady nadzorczej Sanok Rubber Company. Działa też jako mentorka dla grupy słuchaczy na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestniczyła w wyspecjalizowanych kursach z zakresu finansów oraz wielu aspektów zarządzania organizowanych m.in. przez London Business School oraz CEDEP.

Michał Gomowski poświęcił całą swoją karierę branży motoryzacyjnej oraz związanej z nią działalności finansowej. Zajmował kluczowe stanowiska w takich grupach, jak Shell, BNP Paribas, Generali, Aviva i VIG. Szczególne osiągnięcia odnosił, organizując dystrybucję ubezpieczeń w kanale dealerów samochodowych: najpierw w Generali w 2006 roku, tworząc sieć dystrybucji pod nazwą Generali Auto Program. W latach 2016–2023 był z kolei prezesem Benefia Ubezpieczenia, firmy dystrybucyjnej VIG Polska, specjalizującej się we współpracy z dealerami samochodowymi. Spośród innych pełnionych funkcji był założycielem i pierwszym prezesem polskiego Stowarzyszenia Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Ukończył Politechnikę Gdańską w 1994 r., zdobywając dyplom magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym. W latach 1994–1995, jako stypendysta rządu francuskiego, kontynuował naukę we Francuskim Instytucie Nafty w Paryżu, uzyskując dyplom inżyniera francuskiej uczelni państwowej. Uczestniczył w szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym w Kellogg School of Management.

Mikołaj Ciaś jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska ze specjalnością zarządzanie oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu, budowania strategii, finansów i sprzedaży. Ukończył też między innymi Program Zarządczy dla wyższej kadry kierowniczej w IMD Institute w Szwajcarii. Przez ponad 20 lat był menedżerem związanym z branżą FMCG. Pracował m.in. w Unilever Polska, Carlsberg Polska, Coca-Cola Poland na stanowisku dyrektora marketingu – członka zarządu oraz w Marie Brizzard Wine and Spirits, gdzie kierował Działem Komercyjnym. Współtworzył również startup KRAVT & CO., piastując funkcję prezesa zarządu.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl