GrECo: Jakie będą skutki brexitu dla swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych

0
410

Brexit nastąpił 31 stycznia 2020 r. na podstawie porozumienia zawartego między Unią Europejską a Wielką Brytanią, które przewiduje między innymi opracowanie przyszłych zasad handlu (tzw. miękki brexit). Porozumienie to zakłada okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2020 r., mający na celu dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień. Oznacza to, że do końca tego roku w stosunkach między UE a Wielką Brytanią w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe przepisy handlowe obowiązujące w UE, w tym swoboda świadczenia usług (Freedom to provide services – FoS).

Zdaniem Andreasa Krebsa, Head of Group Risk & Insurance Technique GrECo, możliwe są trzy scenariusze swobody świadczenia usług. W pierwszym wszystkie warunki handlowe zostaną wynegocjowane w ciągu tego roku, a nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. FoS nadal będzie istnieć, zwłaszcza jeśli obie strony wyraźnie się zobowiążą, że zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w UE będą miały zastosowanie te same zasady zgodności. W branży ubezpieczeniowej będą to te same zasady nadzoru i prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowe. Jeżeli takie porozumienie nie będzie możliwe, zasada FoS może zostać uchylona lub znacznie ograniczona. W drugim scenariuszu planowany termin 31 grudnia nie będzie dotrzymany, a okres negocjacji zostanie przedłużony. Zasada FoS pozostanie w mocy w celu jej przedłużenia lub zmiany w późniejszym terminie. Natomiast w trzecim negocjacje zakończą się przed 31 grudnia, co zdaniem Andreasa Krebsa jest jednak mało prawdopodobne. Zasada FoS będzie kontynuowana w sposób opisany powyżej lub zostanie zastąpiona innym rozwiązaniem.

– W związku z tym ubezpieczyciele mogą podjąć decyzję o nieoferowaniu ochrony dla polis zawartych na mocy swobody świadczenia usług, których okres obowiązywania wykracza poza 31 grudnia 2020 r. (np. na okres od 1 marca 2020 r. do 1 marca 2021 r.). Powinno to być przedmiotem dalszych rozmów z ubezpieczycielami. Rozsądnym rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie FoS do wszystkich polis, w których większość okresu ubezpieczenia przypada jeszcze na rok 2020 – uważa ekspert GrECo. Przypomina, że w negocjacjach między Wielką Brytanią a UE ustalono, iż kwestie dotyczące w szczególności sektora usług finansowych powinny zostać rozwiązane przed 30 czerwca 2020 r.

(AM, źródło: GrECo)