Grzegorz Buczkowski pokieruje AMICE przez kolejne trzy lata

0
266

9 czerwca w Moguncji odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielni Ubezpieczeniowych w Europie (AMICE), w trakcie którego wybrano nową Radę dyrektorów organizacji. Grzegorz Buczkowski, jej dotychczasowy przewodniczący, został jednogłośnie powołany na trzecią już trzyletnią kadencję.

– Dziękuję członkom AMICE za wybór na stanowisko przewodniczącego na kolejną kadencję oraz za zaufanie do naszego zarządu w czasie mojego przewodnictwa – powiedział Grzegorz Buczkowski.

Wiceprzewodniczącymi Stowarzyszenia zostali ponownie wybrani Christophe Ollivier z FNMF  i Oliver Schoelle z Gothaerr, a Róbertowi Lilli z węgierskiego KOBE po raz kolejny powierzono funkcję skarbnika.

Do zarządu Stowarzyszenia powołano trzy nowe osoby: Spirosa Barkouzosa, dyrektora ds. ryzyka Syneteristiki, Toma de Trocha, dyrektora generalnego belgijskiego Fédérale Assurance i Belindę Walther Weger, dyrektor ds. spraw publicznych szwajcarskiej La Mobilière.

– Nowy zarząd AMICE odzwierciedla profil naszych członków w całej Europie pod względem wielkości, lokalizacji i struktury. Ta różnorodność umożliwia AMICE zrozumienie swoich członków w całym spektrum i jak najlepsze reprezentowanie ich poglądów i interesów na poziomie europejskim. Osobiście cieszę się, że mogę powitać w naszym zarządzie tak silną grupę nowych dyrektorów i nie mogę się doczekać, kiedy będę z nimi współpracować w nadchodzących latach – powiedział Grzegorz Buczkowski.

Z zarządu odeszli natomiast: Tom Meeus (Fédérale Assurance), Odilo Bürgy (La Mobilière) i Dimitrios Zorbas (Synerteristiki). Grzegorz Buczkowski podziękował im za cenny wkład w pracę Stowarzyszenia.

(AM, źródło: AMICE)