Günter Geyer przewodniczącym rady nadzorczej VIG tylko do maja

0
519

Przewodniczący rady nadzorczej Vienna Insurance Group Günter Geyer poinformował 31 stycznia, że będzie pełnić swoją funkcję tylko do końca obecnej kadencji. Jego mandat wygasa 24 maja wraz z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie roku obrotowego 2023.

Günter Geyer odegrał kluczową rolę w rozwoju VIG jako wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór nowego przewodniczącego nastąpi na inauguracyjnym posiedzeniu RN po majowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

(AM, źródło: VIG)