GUS: Ubezpieczenia mniej optymistyczne niż w październiku

0
402

Przedsiębiorcy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Z opracowania GUS wynika, że w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie +24,4. W październiku było to +26,4. Poprawę koniunktury odnotowuje 30% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 30,3% i 4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Mimo utrzymujących się korzystnych diagnoz popytu i sytuacji finansowej, prognozy w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sprzedaż oceniana jest bardziej pozytywnie niż w październiku, a jej przewidywania są zbliżone do tych sprzed miesiąca. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen” – napisano w komunikacie.

(AM, źródło: GUS)