Hiszpania: Rośnie świadomość ubezpieczeniowa, a z nią prognozowany wzrost składek

0
423

Na lata 2022–2027 prognozowany jest wzrost hiszpańskiej branży ubezpieczeniowej wyrażony skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 5,3%, z 64,1 mld euro składki przypisanej w 2022 r., do 82,9 mld euro w 2027 r. Motorem wzrostu będzie popyt na ubezpieczenia na życie i zdrowotne.

Z danych Global Data wynika, że wzrost hiszpańskiej branży ubezpieczeniowej wyniósł 5,3% w 2021 r. i 5,2% w 2022 r., po spadku o 8,6% w 2020 r. Zdaniem komentatora firmy analitycznej wzrost w branży ubezpieczeniowej w ciągu ostatnich dwóch lat był wynikiem wzrostu świadomości potrzeby ubezpieczeń zdrowotnych i planowania finansowego. Dodatkowo wzrostowi w branży ubezpieczeniowej towarzyszy postęp w najważniejszych branżach gospodarki, takich jak budownictwo, motoryzacja i turystyka.

Wiodącym segmentem w hiszpańskich ubezpieczeniach są ubezpieczenia ogólne, odpowiadające w 2022 r. za 61,2% składki przypisanej. Spodziewany wzrost tego segmentu w latach 2022–2027 wyraża się skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 5,5%. Wzrost napędza rosnący popyt na ubezpieczenia zdrowotne i rosnąca sprzedaż samochodów. Ubezpieczenia na życie i emerytalne miały w 2022 r. 38,8% udział w składce. Za CAGR segmentu w latach 2022–2027 na poziomie 5% odpowiadają głównie ubezpieczenia na życie z rentą kapitałową (m.in. posagowe). Niskie stopy procentowe oferowane przez banki zachęciły konsumentów do inwestowania w polisy unit-linked, jako że zapewniają one lepsze zwroty w porównaniu z lokatami bankowymi. Na wzrost hiszpańskiego segmentu życiowego wpływa również czynnik starzenia się społeczeństwa i wzrost konsumpcji w gospodarstwach domowych.

(AC, źródło: Global Data)