Holandia: Ubezpieczenia na końcu ciągu niepomyślnych zdarzeń

0
443

Niepewność w gospodarce i spadki na rynkach finansowych odbiją się na szeregu holenderskich produktów ubezpieczeniowych – prognozuje Global Data.

Coraz większa niepewność gospodarcza w sytuacji kwarantanny będzie mieć negatywny wpływ na ubezpieczenia finansowe i kredyty kupieckie. Spowolnienie i ograniczenia w handlu wpłyną na spłaty kredytów kupieckich i inwestycyjnych, wskutek czego będą narastać roszczenia wobec ubezpieczycieli należności i kredytów.

Dla holenderskiego rynku ubezpieczeń na życie i tak nie przewidywano zbytniego wzrostu do 2023 r. – analitycy Global Data prognozowali skumulowaną roczną stopę wzrostu na poziomie 0,2%. Teraz, po wybuchu pandemii prognoza ta została zrewidowana jeszcze bardziej w dół: skumulowana roczna stopa wzrostu na lata 2020–2024 to -0,7%.

Kolejne branże z problemami to budownictwo i produkcja. Brak napływu siły roboczej z zagranicy i przerwy w łańcuchu dostaw wskutek zakazu podróży i ograniczeń powodują poważne pogorszenie sytuacji na tym rynku. W połączeniu z zakłóceniami w przemyśle maszynowym i brakiem produkcji rolnej wszystko to osłabia potencjał wzrostu segmentu ubezpieczeń majątkowych.

AC