Hotel musi zawiadomić ubezpieczyciela o przestoju dla zachowania ciągłości ochrony

0
499

Podczas epidemii większość hoteli jest zamknięta. Nie mają przychodów, ale mogą obniżyć koszty, według ekspertów, nawet o 40%. Oszczędności daje audyt i odpowiednie ustawienie ogrzewania, klimatyzacji, chłodzenia, wentylacji i nawilżania – jeśli hotel jest pusty, te funkcje mogą być wykonywane w minimalnym zakresie. O przestoju należy też zawiadomić ubezpieczyciela.

Jednym z najłatwiejszych sposobów znalezienia oszczędności w funkcjonowaniu hoteli, który można wykonać szybko i bez wydawania pieniędzy, jest audyt instalacji i obniżenie parametrów wszystkich funkcji.

– Dotyczy to przede wszystkim dużych hoteli, to często obiekty wyposażone w wiele systemów i instalacji, które wymagają znacznych ilości prądu. Profesjonalny audyt wszystkich instalacji i obniżenie ich parametrów, a co za tym idzie zużycia prądu, może dać oszczędności od 20 do 40%. Mam tu na myśli takie instalacje, jak ogrzewanie, chłodzenie, klimatyzacja, wentylacja czy nawilżanie – mówi Maciej Mielęcki ze SPIE Building Solutions.

Odpowiednie ustawienie parametrów poszczególnych instalacji oraz zabezpieczenie sprzętów jest istotne także dla zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Zwłaszcza że ryzyko szkód w trakcie, a w szczególności powstania awarii urządzeń tuż po przestoju rośnie. Dlatego każdy dłuższy przestój, zgodnie z obowiązującymi w danej umowie ubezpieczenia postanowieniami, należy zgłosić do ubezpieczyciela.

– Trzeba pamiętać, że niektóre towarzystwa ubezpieczeń zastrzegają, że spod ochrony wyłączone jest mienie, które przez określoną liczbę dni jest niewykorzystywane. Żeby mieć pewność, że możemy liczyć na wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń, fakt przestoju lub ograniczenia działalności należy zgłosić. Wtedy, żeby polisa nadal pozostała w mocy, konieczne może być podjęcie dodatkowych, zaleconych przez ubezpieczyciela działań zabezpieczających poszczególne elementy majątku – dodaje Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Zalecenia przekazane przez ubezpieczyciela warto zatem uwzględnić w audycie zużycia mediów i rozwiązaniach pozwalających na minimalizację kosztów stałych.

(AM, źródło: Brandscope)