IGUiOR: Konferencja „Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2019”

0
475

20 listopada w Warszawie odbędzie się XXII konferencja naukowa Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowana „Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2019”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Podczas konferencji przedstawione zostaną takie zagadnienia, jak m.in. problemy światowych rynków finansowo-ubezpieczeniowych, ubezpieczenia jako sektor kreatywny i jego wkład w rozwój gospodarczy, stabilność publicznego sektora emerytalnego na tle dynamiki zmian w systemach emerytalnych, polski rynek ubezpieczeń na tle wyników,  problematyka etyki w ubezpieczeniach, powody kurczenia się klasy średniej w społeczeństwie. Uczestnicy spotkania będą też dyskutować na takie tematy, jak polskie rynki gospodarczo-finansowe na tle rynków światowych i europejskich oraz zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi wobec kryzysów społeczno-gospodarczych – stan obecny i propozycje rozwiązań.

Konferencja zgromadzi szereg wybitnych postaci świata nauki oraz polskiego rynku ubezpieczeń. W wydarzeniu wezmą udział m.in. prof. Andrzej Sopoćko, prof. Tadeusz Winkler-Drews, dr Stanisław Nowak, prof. Alojzy Nowak, prof. Irena Jędrzejczyk, prof. Hanna Kuzińska, prof. Jacek Lisowski, prof. Adam Śliwiński, prof. Tadeusz Szumlicz, prof. Tomasz Michalski, prof. Katarzyna Malinowska, dr Jarosław Przybytniowski oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Łukasz Zoń.

Podczas konferencji zostaną też wręczone nagrody honorowe Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.

Konferencja odbędzie się 20 listopada 2019 r w Warszawie, na Wydziale Zarządzania UW, ul. Szturmowa 3 Aula C.

Kontakt z organizatorem:

Sekretariat Konferencji: ul. Skalna 5,  05-510 Czarnów

e-mail krystynar@intertur.com.pl   

(AM, źródło: Inter-Tur)