Insurance Europe: Jak optymalnie opracowywać unijne regulacje ubezpieczeniowe

0
589

4 grudnia Insurance Europe opublikowała dokument na temat tego, w jaki sposób unijni decydenci mogą opracowywać unijne przepisy ubezpieczeniowe, które zapewnią ubezpieczycielom prawidłowe funkcjonowanie, a przede wszystkim przyniosą korzyści konsumentom. Organizacja podkreśliła, że branża ubezpieczeniowa zdecydowanie popiera regulacje wysokiej jakości, które chronią konsumentów i pomagają im w zakupie właściwych produktów ochronnych.

Insurance Europe zwróciła uwagę, że unijne przepisy dotyczące usług finansowych nie zawsze osiągają swój cel, jakim są korzyści dla konsumentów, a same procesy regulacyjne nie zawsze przynoszą dobre rezultaty. Dlatego w dokumencie wezwała decydentów unijnych m.in. do unikania ciągłych zmian prawnych.

Zdaniem organizacji, w procesie legislacyjnym powinni oni przeprowadzać dogłębną analizę w celu upewnienia się, że wszelkie nowe przepisy (poziomy 1, 2 i 3) są od samego początku odpowiednie. Jednocześnie powinny one utrzymywać stabilność ram regulacyjnych i zmieniać obowiązujące dotychczas zasady tylko wówczas, gdy przyniosą wyraźne korzyści konsumentom.

Organizacja zaleca również, aby unikać niepewności prawnej poprzez poświęcenie niezbędnego czasu i zasobów na rzeczowe konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Insurance Europe chce również, aby w nowych regulacjach zachowane zostały spójność i zgodność z całym prawodawstwem UE, a także aby unikano w nich sformułowań i postanowień mogących wprowadzić konsumentów w błąd.

Inny postulat organizacji dotyczy przeszkód dla innowacji prokonsumenckich. W jej ocenie należy tworzyć przyjazne i przyszłościowe reguły dla e-przestrzeni, aby umożliwić konsumentom cyfrowy dostęp do informacji lub usług oraz skorzystania z możliwości, jakie oferuje cyfryzacja, a także pozwolić ubezpieczycielom na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Zdaniem Insurance Europe muszą też istnieć oddzielne ramy czasowe na opracowanie środków poziomu 2 i 3 oraz na wdrożenie w branży. Według organizacji, ubezpieczycielom należy zapewnić co najmniej rok na wdrożenie po opublikowaniu tekstów regulacji poziomu 2 w Dzienniku Urzędowym UE.

Insurance Europe opublikowała również drzewo decyzyjne, które ma pomóc unijnym decydentom w podejmowaniu właściwych decyzji dla konsumentów we wspomnianej materii.

Dokument i drzewo decyzyjne są dostępne na stronie Insurance Europe:

https://www.insuranceeurope.eu/…

https://www.insuranceeurope.eu/…

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Insurance Europe)