Insurance Europe: Ponad jedna trzecia Europejczyków nie oszczędza na emeryturę

0
362

Ogólnoeuropejskie badanie przeprowadzone przez Insurance Europe wykazało, że 39% Europejczyków nie oszczędza na emeryturę. Z odpowiedzi ankietowanych wynika ponadto, że obecna sytuacja gospodarcza negatywnie wpłynęła na składki emerytalne 40% z mieszkańców Europy.

58% uczestników paneuropejskiego badania emerytalnego uznało, że będzie potrzebować dodatkowych oszczędności, aby utrzymać przyzwoity poziom życia na emeryturze. 

– Potrzebujemy, aby nasze systemy emerytalne spełniały swoje zadania i były dostosowane do przyszłości, zapewniając każdemu dobrą jakość życia na emeryturze. Rzeczywistość jest taka, że patrząc na obecnie złożoną sytuację, ludzie będą musieli oszczędzać więcej na emeryturę, ale nie każdy ma na to dość pieniędzy – skomentował Nicolas Jeanmart, dyrektor ds. ubezpieczeń osobowych i ogólnych Insurance Europe. – Nasze zalecenia, oparte na wynikach ankiety, wskazują pewne rozwiązania – dodał.

Na podstawie wyników badania Insurance Europe sformułowało szereg zaleceń dotyczących polityki emerytalnej, które mogą pomóc w stworzeniu niedrogich i zrównoważonych systemów emerytalnych w Europie:

  1. Decydenci powinni pomagać w dalszym rozwoju wielofilarowych systemów emerytalnych.
  2. Regulacje prawne powinny umożliwiać ubezpieczycielom dalsze odgrywanie podstawowej roli ochronnej.
  3. Warunki krajowe wymagają rozwiązań specyficznych dla danego kraju.
  4. Polityka emerytalna musi skupiać się na konsumencie.
  5. Organy regulacyjne powinny uznać liczne korzyści, jakie mogą zapewnić produkty emerytalne.
  6. Wymogi dotyczące ujawniania informacji muszą być prostsze i bardziej ukierunkowane, aby uniknąć przeciążenia konsumentów informacjami.
  7. Emerytury należy wprowadzić w erę cyfrową.

O badaniu:

Trzecie paneuropejskie badanie emerytalne Insurance Europe objęło prawie 16 tys. osób z 15 krajów europejskich.

(AM, źródło: Insurance Europe)