Insurance Europe przestrzega przed zmianami w dyrektywie PLD

0
614

Poważne zmiany w unijnych przepisach dotyczących odpowiedzialności za produkt mogą osłabić zdolność ubezpieczycieli do pokrycia niektórych rodzajów ryzyka – podkreśliła Insurance Europe w odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną przez Komisję Europejską odnośnie do dostosowania zasad odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji. 

W swoim stanowisku organizacja przypomniała, że europejscy ubezpieczyciele już teraz oferują użytkownikom i producentom SI szeroką gamę produktów i usług ubezpieczeniowych. Jeśli jednak Unia Europejska miałaby wprowadzić istotne zmiany w dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za produkt (PLD), mogłoby to im utrudnić dalsze ubezpieczanie niektórych rodzajów ryzyka. 

Dlatego zdaniem Insurance Europe KE powinna powstrzymać się od wprowadzania poważnych zmian do istniejących ram, aby umożliwić ubezpieczycielom dalsze dokonywanie dokładnych szacunków ryzyka i zaspokojenie stale zmieniających się wymagań rynkowych i realiów. 

Ponadto PLD powinna pozostać ograniczona do obrażeń ciała i szkód majątkowych, gdyż jak wskazała organizacja, inne rodzaje szkód podlegają już odszkodowaniu na mocy obowiązujących przepisów, takich jak dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko czy RODO. Insurance Europe zwróciła też uwagę, że nowe przepisy należy brać pod uwagę tylko w przypadku wyraźnej luki w ochronie. A ta obecnie nie istnieje.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Insurance Europe )