Insurance Europe zadowolona z „klimatycznego” postulatu EIOPA

0
304

Propozycja EIOPA dotycząca regularnych przeglądów parametrów w celu zapewnienia odpowiedniego uwzględnienia zmian klimatycznych w Solvency II jest właściwa – oceniła Insurance Europe.

W listopadzie ubiegłego roku Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) rozpoczął konsultacje w sprawie dokumentu do dyskusji na temat potencjalnej metodologii włączenia zmian klimatycznych do standardowej formuły katastrofy naturalnej Solvency II. W dokumencie omówiono, w jaki sposób można zaktualizować moduły dotyczące katastrof naturalnych w formule standardowej, aby odzwierciedlić najnowsze zmiany klimatu.

W wystosowanej 1 marca odpowiedzi Insurance Europe uznała, że propozycja EIOPA dotycząca regularnej ponownej oceny parametrów co trzy do pięciu lat jest najwłaściwszym podejściem. W ocenie organizacji, taki postulat pozwoli również uchwycić wszelkie ekspozycje, słabe punkty i zmiany modelu, które są również ważnymi kwestiami do rozważenia podczas każdej ponownej kalibracji.

Insurance Europe zwróciła uwagę, że jeśli ocena wykaże potrzebę ponownej kalibracji określonego parametru lub zestawu parametrów, należy tego dokonać w ramach znormalizowanego, przejrzystego procesu, który jest zrozumiały i jasno udokumentowany. Istotność będzie ważnym aspektem ponownej oceny, dlatego EIOPA musi jasno zdefiniować istotność w tym kontekście i konsekwentnie ją stosować.

(AM, źródło: Insurance Europe)