Inter Polska: Pakiet ubezpieczeń dla pozostałych zawodów medycznych

0
688

Inter Polska wprowadził do oferty nowy pakiet ochronny skierowany do przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych, takich jak diagności laboratoryjni, radiolodzy, psychologowie. Ubezpieczenie Inter Pozostałe Zawody Medyczne opiera się na trzech obszarach związanych z ochroną mienia pacjenta, opieką prawną i wsparciem zdrowotnym.

– Przeanalizowaliśmy specyfikę pracy różnych zawodów medycznych i znaleźliśmy płaszczyzny, na których zarówno diagności, jak i psychologowie, czy inni przedstawiciele medyczni potrzebują ochrony. Do tego niezbędne było uwzględnienie doświadczeń przedstawicieli różnych branż medycznych oraz zmian społecznych. W efekcie powstał skrojony na potrzeby branży pakiet ochrony – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC TU Inter Polska.

W pierwszym obszarze ochrony dla zawodów medycznych proponowane jest OC dobrowolne. W rozszerzonej wersji przedstawiciele zawodów medycznych mogą liczyć na ochronę przed szkodami związanymi z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw. Co istotne, polisa zadziała w chwili wyrządzenia szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki czy w przypadku farmaceutów – na terenie apteki.

Kolejny obszar dotyka zjawiska coraz bardziej powszechnych sporów na linii pacjent–przedstawiciele zawodów medycznych, m.in. diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik analityki medycznej, rehabilitant. Polisa Inter Ochrona Prawna zawiera konsultacje prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną, pokrycie kosztów postępowania sądowego, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków, a także pomoc Centrum Asysty Prawnej.

Trzeci rodzaj ochrony to ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach polisy przewidziane jest sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłata świadczenia finansowego w przypadku zakażenia.

(AM, źródło: Inter Polska)