Internet rzeczy nigdy nie śpi

0
1593

W ostatnich miesiącach w Polsce wybuchło kilkanaście pożarów dużych zakładów produkcyjnych. Ponad połowa w dni wolne od pracy. To niemal wyklucza możliwość szybkiej reakcji. Jak się przed tym uchronić? Odpowiadają eksperci Hestii Corporate Solutions, Łukasz Białous i Hubert Karpiński z ERGO Hestii.

Aleksandra E. Wysocka: – Na Kongresie Brokerów w 2019 r. przedstawiliście swój innowacyjny projekt wykorzystujący narzędzia internetu rzeczy do zapobiegania szkodom w przemyśle. Jakie są losy tego projektu?

Hubert Karpiński: – Rozwija się bardzo dynamicznie. System Monitoringu IoT (MR IoT), bo tak się nazywa to rozwiązanie, powstał w wyniku pogłębionych testów technologicznych i konsultacji z pośrednikami ubezpieczeniowymi. To właśnie brokerzy wskazali najczęściej występujące czynniki szkodowe u klientów korporacyjnych.

Hubert Karpiński

Gdzie najczęściej występują szkody w zakładzie produkcyjnym?

H.K.: – Zdecydowanym numerem jeden są rozdzielnice elektryczne. Co czwarty pożar występujący w zakładach produkcyjnych i obiektach magazynowych ma początek w rozdzielnicach lub jest związany z instalacją elektryczną. Pozostałymi istotnymi obszarami, dla których wdrażamy działania prewencyjne, są silniki elektryczne, serwerownie oraz chłodnie i magazyny.

W ramach działania systemu MR IoT monitorujemy silniki elektryczne, będące wsparciem głównych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Mówimy o liniach produkcyjnych, które są wąskim gardłem procesu technologicznego. Jego bezawaryjność i nieprzerwana praca są kluczowe dla firmy.

Natomiast serwerownie w dobie koronawirusa są jeszcze bardziej przeciążone, a zarazem istotne dla ciągłości funkcjonowania firm. Ostatnim obszarem są chłodnie i magazyny, które najczęściej mają ściśle określony reżim temperaturowy i wilgotnościowy. Niezbędne jest utrzymanie precyzyjnych warunków środowiskowych do przechowywania środków obrotowych, często mających bardzo dużą wartość. Dla każdego z tych obszarów Hestia Corporate Solutions ma rozbudowane rozwiązanie technologiczne powiązane z cyfrową platformą. Platforma przetwarza informacje pobrane drogą radiową z czujników i interpretuje je na podstawie kilkudziesięciu algorytmów predykcyjnych. Klienci mogą w czasie rzeczywistym przeglądać dane gromadzone przez sensory. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się nieprawidłowości (anomalii), natychmiastowo informowani są o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail oraz powiadomienie SMS. Takich alertów wysłaliśmy w ciągu roku ponad 7 tysięcy.

Łukasz Białous: – W okresie listopad 2019 r. – marzec 2020 r. w Polsce wystąpiło kilkanaście pożarów dużych zakładów produkcyjnych, które przyniosły milionowe straty. Do ponad połowy z nich doszło w nocy, weekend lub święto.

To pokazuje nam, jak ważny jest monitoring ryzyka, w momencie kiedy załogi nie ma na terenie zakładu lub jest ona mniej liczna. Dla pożarów, gdzie źródłową przyczyną mogą być niesprawne instalacje – technologia internetu rzeczy zwiększa szanse na wykrycie potencjalnych zagrożeń niezależnie od czasu wystąpienia problemu. W czasie pandemii okazało się to szczególnie przydatne. IoT nie śpi!

Łukasz Białous

Jak reagują klienci na ofertę Hestia Corporate Solutions? Czy widzą więcej korzyści, czy przeważają obawy przed wykryciem jakichś nieprawidłowości, co może prowadzić do wyższej składki?

Ł.B.: – To jest uzależnione od świadomości danego klienta. Są tacy, z którymi jesteśmy praktycznie w stałym kontakcie. Oni rozumieją, że internet rzeczy jest tak naprawdę ich sojusznikiem, który pozwala zapewnić ciągłość działania i uniknąć poważnych szkód. Zdarzało się, że dostawaliśmy nawet podziękowania za pomoc, bo nasze alerty pomogły w konkretnych sytuacjach.

Obawy są czymś naturalnym. Trzeba pamiętać, że dla nas internet rzeczy to nie jest narzędzie kontroli, ale integralny element nowego modelu ubezpieczenia ryzyk, który łączy technologię z szerszymi możliwościami ubezpieczeniowymi. Klient ma dwie korzyści – większą ochronę i realne narzędzia prewencyjne.

Do tej pory wszyscy klienci, którzy skorzystali z tego rozwiązania, ocenili je bardzo wysoko. Oczywiście ta technologia jest dostępna na rynku i można ją nabyć, ale już bez portalu agregującego dane z sensorów różnych dostawców technologii algorytmów predykcyjnych, które pozwolą odpowiednio zinterpretować zebrane dane i zareagować w odpowiedni sposób.

H.K.: – Te autorskie algorytmy to ogromna wartość. Bez nich pobrane dane są praktycznie bezwartościowe. Dane muszą być poddane obróbce i właściwie zinterpretowane, żeby mogły dać realną korzyść. Same progi alarmowe to za mało.

Czy mniejsze firmy również mogą skorzystać z internetu rzeczy?

Ł.B.: – Od niedawna mogą, i to dzięki… pandemii. Ze względu na zamknięcie gospodarki w II kwartale zyskaliśmy moce przerobowe, które pozwoliły na stworzenie oferty dla mniejszych podmiotów. Są to rozwiązania „pudełkowe” do samodzielnego montażu w serwerowni lub magazynie, wymagającym przestrzegania reżimu temperaturowego (np. apteka czy salon medycyny estetycznej).

Zaobserwowaliśmy, że klient reprezentujący średni i mniejszy biznes też potrzebuje minimalizacji ryzyka szkody w sytuacji ograniczonego dozoru pracowników.

Czy klienci korzystający z Hestia Corporate Solutions chętniej odnawiają ochronę w ERGO Hestii?

H.K.: – Właśnie jesteśmy po kilku negocjacjach odnowieniowych i rzeczywiście, klienci stosujący te rozwiązania bardzo je doceniają i widzą w nich istotną wartość. To nasza przewaga konkurencyjna, która będzie zyskiwać na znaczeniu. 

Ł.B.: – Na koniec dodam, że internet rzeczy ma nie tylko wymiar czysto biznesowy, ale może się też wiązać ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dostaliśmy ostatnio wyróżnienie za tworzenie nowego modelu ubezpieczeń nakierowanych na prewencję oraz minimalizacji emisji CO2 do atmosfery.

Mało kto wie, że niesprawny silnik elektryczny zużywa o ok. 10% więcej energii, co oznacza większe koszty dla przedsiębiorcy, większe ryzyko szkody oraz generuje dodatkową emisję CO2 i tym samym jest szkodliwe dla środowiska. Internet rzeczy pozwala tego typu zdarzenia minimalizować.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka