InterRisk dokonał zmian w OWU w zakresie ryzyk budowlano-montażowych

0
850

InterRisk zmodyfikował zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano-montażowych. Ubezpieczyciel podkreśla, że w swoich pracach starał się uwzględnić wszelkie uwagi dotyczące postanowień w OWU CAR/EAR, jakie pojawiły się na przestrzeni wielu lat zarówno ze strony agentów, jak i brokerów, oraz skorzystać ze swojego wieloletniego doświadczenia przy zawieraniu ubezpieczeń budowlano-montażowych.

– Mając na uwadze aktualne potrzeby klientów, dokonaliśmy istotnych zmian w treści OWU CAR/EAR InterRisk, czyli w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej kontraktów budowlano-montażowych. Przede wszystkim zależało nam, aby zmiana w zakresie OWU CAR/EAR InterRisk wniosła istotne korzyści, a klienci i pośrednicy mieli jasny obraz wszystkich zapisów – wyjaśnia Szymon Stefaniszyn, ekspert Zespołu Ubezpieczeń Technicznych Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych InterRisk.

W ramach zmian wprowadzonych w OWU CAR/EAR InterRisk:

  • usunął niepotrzebne definicje przy jednoczesnym zastosowaniu nowych, które w rozumieniu zakładu powinny się znaleźć w zmodyfikowanych OWU;
  • oznaczył wielką literą zdefiniowana pojęcia, którymi się posiłkuje;
  • usunął wszelkiego rodzaju dublowania się zapisów, które teraz z łatwością można znaleźć w definicjach;
  • usunął wszelkiego rodzaju katalogi otwarte – „m.in.”, „takie jak”, „i inne”;
  • ujednolicił wstępy do klauzul;
  • zmienił zapisy paragrafów i treści klauzul, które się do siebie odnoszą, na bardziej czytelne;
  • połączył klauzule budowlane z ich odnośnikami montażowymi: 113/220, 119/216, 117/217;

W zmodyfikowanych OWU CAR/EAR umieścił klauzule, które od dawna są stosowane w zapytaniach/ofertach/polisach CAR/EAR. Znalazły się w nich klauzule 116/1, 115/200/1 (części wadliwych), ryzyk mokrych, wstrzymania prac i inne.

(AM, źródło: InterRisk)