Izby Rolnicze chcą ubezpieczenia od plagi gryzoni

0
469

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań wspomagających rolników w walce z gryzoniami. We wniosku organizacja wskazała również na konieczność ujęcia w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ryzyka zniszczenia plonów przez plagę gryzoni.

W odpowiedzi na wystąpienie resort rolnictwa poinformował, że ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) nie przewiduje dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka strat spowodowanych przez gryzonie.

MRiRW poinformował również, że kierunki zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu holistycznego ubezpieczenia gospodarstw rolnych będą określone na podstawie realizowanego obecnie projektu GOSPOSTRATEG oraz w ramach prac zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

(AM, źródło: KRIR)