Jacek Gdański prezesem zarządu Polski Gaz TUW

0
1669

19 czerwca Jacek Gdański został członkiem zarządu Polski Gaz TUW koordynującym jego pracę do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na powołanie na stanowisko prezesa towarzystwa.

Jacek Gdański jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył podyplomowe studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach i instytucjach publicznych oraz w zakresie sprawozdawczości, rewizji finansowej i zarządzaniu ryzkiem. Jacek Gdański jest biegłym rewidentem oraz wieloletnim członkiem rad nadzorczych i komitetów audytów podmiotów nadzorowanych (m.in. Nordea PTE, PKO BP, PKO Życie, PKO TU, Nestbank) oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zajmował stanowisko członka zarządu ds. finansowych w Polskim Holdingu Nieruchomości. W latach 2016–2019 (do sierpnia) pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i CFO Polski Gaz TUW. W latach 2013–2016 zajmował stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w latach 2010–2012 był dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i szefem Sekretariatu Europejskiej Sieci ISSA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008–2009 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych PKO Inwestycje.

Oprócz Jacka Gdańskiego w zarządzie Polski Gaz TUW zasiada jeszcze Andrzej Zadrożny.

(AM, źródło: Polski Gaz TUW)