Jak edukuje PIU?

0
232

Polska Izba Ubezpieczeń rozpoczęła cykl, w którym zaprezentuje różne pomysły na akcje edukacyjne, jakie mają europejskie stowarzyszenia branżowe. Na pierwszy ogień poszło podsumowanie działań zrealizowanych oraz planowanych przez PIU.

Jedną z inicjatyw przedsięwziętych w czasie pandemii było pokazanie, że ubezpieczenia działają zdalnie – że cały rynek błyskawicznie na taką obsługę się przestawił. Izba wyjaśniała, jak korzystać z tej formy, jak znaleźć potrzebne informacje, kupić ubezpieczenie czy zlikwidować szkodę. PIU zaakcentowała też, że ubezpieczenia pomagają w kryzysie i działają nie tylko w ustawowych czy umownych ramach. W ramach tego przedsięwzięcia wskazywała na to, jak firmy wdrażają rekomendacje proklienckie, jak pomagają dodatkowo w czasie pandemii, jak działają zdalnie. Organizacja postawiła na edukację poprzez swoje serwisy. Tam tworzy narrację.

Z myślą o agentach PIU projektuje też różne kampanie. Są oni ambasadorami wszystkich treści edukacyjnych. W maju ubiegłego roku Izba wystartowała z akcją #nierezygniujzochrony. Dzięki niej agenci pomogli organizacji lepiej zrozumieć, jakiej wiedzy klienci nie mają, co ułatwiło jej dotarcie dokładnie z tym, co było potrzebne.

PIU postawiła też na edukację dorosłych i sfokusowane komunikaty (w zależności od zagrożenia, grupy docelowej, sytuacji). Kampanie na Facebooku czy Google pozwalają precyzyjnie dotrzeć z komunikatami do właściwych grup odbiorców.

Izba podkreśla, że posiłkuje się danymi z wielu już kampanii, które prowadziła, by dobrze dobierać grupy docelowe i przygotowywać treści. Chce też dokładnie zbadać stan świadomości Polaków w ważnych obszarach edukacyjnych. Przykładem są badania, jakie Izba przeprowadziła na kanwie raportu klimatycznego. Dotarła do osób z regionów zagrożonych katastrofami klimatycznymi, by dowiedzieć się, czy wiedzą, na jakie ryzyko są narażeni i jak do niego podchodzą.

PIU badała też świadomość Polaków na temat oszczędzania na emeryturę, by poznać dokładnie ich preferencje oraz możliwości i na tej podstawie zaprojektować komunikację. W lutym ubiegłego roku przeprowadzono badanie kierowców. Pytano w nim, jak sami się oceniają, jaki mają stosunek do przepisów drogowych.

PIU edukuje także dzieci, docierając do nich bezpośrednio, ale też poprzez nauczycieli. Izba współpracuje ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, dla którego organizuje szkolenia dla nauczycieli. Przekazuje gotowe scenariusze lekcji o ubezpieczeniach instytucjom, które są zainteresowane. Coraz aktywniej włącza się w działania podejmowane na forum zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, gdzie edukacja młodych ludzi jest jednym z priorytetów.

Cały wpis:
https://piu.org.pl/blogpiu/internetowy-tygodnik-ubezpieczeniowy-edukacja-ubezpieczeniowa/

(AM, źródło: PIU)