Jak implementacja noweli dyrektywy komunikacyjnej wpłynie na polskie prawo?

0
498

VF Conferences zaprasza na szkolenie online zatytułowane „Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z pracami legislacyjnymi nad nowelą ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, implementującej postanowienia nowelizacji dyrektywy komunikacyjnej do polskiego porządku prawnego.

Szkolenie, które odbędzie się 15 maja 2024 roku w godz. 10.00–14.00, poprowadzi Marek Prętki, radca prawny, Managing Associate, Kancelaria WKB Lawyers. W trakcie wydarzenia omówione zostaną następujące tematy:

  • Nowa definicja „ruchu pojazdu” w kontekście dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego pojazdów wolnobieżnych / specjalistycznych.
  • Umiejscowienie ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku pojazdów wysyłanych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – szkody zagraniczne.
  • Nowa regulacja w zakresie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.
  • Podwyższenie sum gwarancyjnych + kwestie intertemporalne.
  • Odpowiedzialność UFG w przypadku wyczerpania sum gwarancyjnych w kontekście wyroku TSUE w sprawie C-428/20.
  • Nowe regulacje w zakresie na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Rejestracja

Kontakt z organizatorem:

Daria Glinka

Sales Specialist

tel.: 884377776

e-mail: dglinka@vfconferences.pl

(AM)