Jak koronawirus i dane ukształtują nowy ekosystem miejsca pracy?

0
781

Według raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakfefield „Miejsce pracy przyszłości” w tzw. nowej normalności 50% pracowników najprawdopodobniej będzie pracować w ramach Kompletnego Ekosystemu Miejsca Pracy (ang. Total Workplace Ecosystem) łączącego biuro, dom oraz inne lokalizacje.

Cushman & Wakefield przeanalizował ponad 2,5 miliona punktów danych dotyczących doświadczeń pracowników z całego świata na temat miejsca pracy, zebranych jeszcze przed wybuchem pandemii. Dodatkowo analizę rozszerzono o kolejne 1,7 miliona punktów danych pochodzących od ponad 50 000 respondentów z całego świata obecnie pracujących zdalnie. Dzięki temu uzyskano doskonały wgląd w to, jak pracownicy radzą sobie w obecnej sytuacji oraz zdefiniowano korzyści pracy zdalnej oraz związane z nią wyzwania.

Pracownicy mogą być wydajni wszędzie, nie tylko w biurze

Z raportu wynika, że przed pandemią Covid-19 pracownicy, którzy pracowali przede wszystkim zdalnie, byli bardziej zaangażowani i bardziej zadowoleni z pracy niż pracownicy biurowi. Również odpowiednia technologia ma znaczenie. Dzięki niej zespoły współpracują podczas pandemii wydajniej niż kiedykolwiek dotąd, a zdolność koncentracji pozostała ta sama.

Inną ważną cechą pracy w tzw. nowej rzeczywistości jest to, że rośnie popularność elastyczności i możliwości wyboru miejsca pracy.  Aż 73% pracowników uważa, że ich firma powinna do jakiegoś stopnia umożliwiać pracę z domu. Jednak obraz ten nie pozostaje bez skazy – pracownicy i menedżerowie wskazują, że w sytuacji, gdy zespół pracuje z domu, cierpią kontakty osobiste i budowanie więzi, co nie pozostaje bez wpływu na kulturę korporacyjną i rozwój pracowników.

Kompletny ekosystem miejsca pracy to nowa normalność

Raport nie pozostawia wątpliwości, że sytuacja się zmieniła i nie będziemy już pracować wyłącznie w jednym miejscu, ale budować swego rodzaju ekosystem składający się z różnych lokalizacji i doznań oraz wspierający wygodę, funkcjonalność i dobre samopoczucie. W tej nowej normalności celem biura będzie udostępnienie ciekawych lokalizacji, które sprzyjają tworzeniu kultury korporacyjnej, uczeniu się, budowaniu więzi z klientami i współpracownikami oraz kreatywności i innowacyjności.

Mniej pracowników to mniej powierzchni biurowej?

Jeśli chodzi o rozwój rynku nieruchomości biurowych, w raporcie zaznaczono, że obłożenie biur mniejszą liczbą niezbędnych na miejscu pracowników prawdopodobnie nie odbije się na aktualnych powierzchniach biurowych – biura nadal będą się rozwijać, choć inaczej.

Natomiast Agnieszka Żołędziowska-Kulig, wiceprezes AXA Ubezpieczenia, uważa, że firmy będą redukować przestrzeń biurową wraz z przesuwaniem pracowników do pracy zdalnej na stałe.

Sprawna praca zdalna w ubezpieczeniach jest jak najbardziej możliwa, a w niektórych kwestiach wręcz bardziej efektywna od stacjonarnej. Myślę, że nie zawrócimy z tej drogi. Konsekwencją będzie zmniejszanie powierzchni biurowej, co w dalszej perspektywie może mieć wpływ na branżę nieruchomości – mówi Agnieszka Żołędziowska-Kulig.

Agnieszka Żołędziowska-Kulig

Aleksandra Agatowska, p.o. prezesa PZU Życie, zwraca uwagę, że warunki, w jakich się pracuje w dużych firmach, już od jakiegoś czasu podlegają zmianom.

Od dawna mówiło się, że nowe pokolenie pracowników będzie oczekiwało innych warunków pracy od obowiązujących w klasycznym modelu biurowym, który dominował w ostatnich dziesięcioleciach. Pandemia te zmiany przyśpieszyła i pokazała, że można być efektywnym również poza biurem – wskazuje.

Aleksandra Agatowska fot. Michal Warda/PZU

Pracownicy firm ubezpieczeniowych chętnie pracują z domu

Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczyciele bardzo ostrożnie podchodzą do powrotu pracowników do biur i stawiają przede wszystkich na zachowanie dystansu społecznego. Jednocześnie myślą też o poszerzeniu możliwości przejścia na tryb zdalny, gdyż zauważają korzyści takiego rozwiązania.

– W niektórych obszarach, jak zwracają uwagę szefowie departamentów, praca zdalna okazuje się efektywniejsza niż praca w biurze – mówi Piotr Zadrożny, prezes TUZ Ubezpieczenia. – Szczególnie w tych, gdzie wymagana jest wzmożona koncentracja. Ma to wpływ na ostrożne rozważania nad wdrożeniem w przyszłości na szerszą skalę możliwości pracy częściowo w biurze, a częściowo zdalnie w określonych okresach.

Piotr Zadrożny

– Jako organizacja nauczyliśmy się mocniej korzystać z narzędzi wspierających zdalne prace w zespołach – wskazuje Paweł Dygas, dyrektor ds. kontroli, bezpieczeństwa, ryzyka, reasekuracji i antyfraudu UNIQA Polska. – Będziemy z nich korzystać w przyszłości. Szybko byliśmy w stanie scyfryzować dużą liczbę procesów, nie będziemy przywracać poprzednich ich wersji dokonywanych na papierze. Rozwinęliśmy regularną komunikację zarządu z pracownikami za pomocą wideo, spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem i zamierzamy ją kontynuować – podkreśla.

Praca zdalna/telepraca stopniowo wpisuje się na stałe w proces likwidacji szkód – mówi Robert Kruszewski, zastępca dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód Masowych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group. – Do tej pory Compensa zdała egzamin celująco. Ostatnie miesiące udowodniły, że zdalny tryb pracy nie tylko nie wprowadza zagrożeń spadku efektywności, ale również jakości procesu. Sama zmiana wymaga odrębnych umiejętności zarówno od samych likwidatorów jak i kadry managerskiej. Organizacja stanowiska pracy w kontekście przenikania się obowiązków domowych z biznesowymi, zdalne zarządzanie pracownikami szczególnie ważne w kontekście motywowania zespołów, narzędzia IT – tego wszystkiego musieliśmy, musimy i będziemy musieli się uczyć. Ogromnie ważne jest wsparcie pracodawcy w postaci odpowiednich szkoleń, nie tylko związanych z nowymi narzędziami, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym obszarem miękkiego HR (zarządzanie czasem, automotywacja czy efektywność w pracy zdalnej). Kwestie onboardingu/szkolenia nowych pracowników, radzenia sobie z ryzykami związanymi z odizolowaniem pracownika od zespołu, koniecznych bieżących konsultacji z kolegami i przełożonymi to tylko część zadań, które muszą zostać przepracowane przez organizację – dodaje.

Robert Kruszewski

Pracownicy zakładów ubezpieczeń są pozytywnie nastawieni do przejścia na pracę zdalną. – Zdecydowana większość naszych pracowników dosłownie z dnia na dzień wprowadziła rewolucję do swojego sposobu pracy. Zdalnie pracowało 8,5 tys. osób, czyli aż 80% załogi. Przeprowadziliśmy badania, które wykazały, że czterech na pięciu pracowników uważa pracę zdalną za efektywną – mówi Aleksandra Agatowska.

Tak się złożyło, że trwa gruntowna przebudowa naszego biura. Docelowy model nawet nie zakładał takiej liczby biurek, z jakiej korzystaliśmy przed pandemią. I dobrze, bo w niedawnej ankiecie pracownicy zadeklarowali chęć utrzymania pewnych elementów pracy zdalnej – stwierdza Agnieszka Żołędziowska-Kulig.

Pierwsze efekty są bardzo obiecujące. Zdecydowana większość pracowników chwali nowy model – potwierdza Robert Kruszewski. – Daje im możliwość oszczędności czasu, jaki chociażby poświęcają na dojazdy do pracy, elastycznego łączenia obowiązków prywatnych i zawodowych, zwiększenia w ocenie niektórych ergonomii stanowiska pracy. Ważną kwestią jest też różny stopień asymilacji nowego modelu pomiędzy różnymi pokoleniami. Pokolenia C czy Y/Milenijne nie mają zazwyczaj najmniejszych problemów, bo są przyzwyczajone do świata wirtualnego i związanego z nim sposobu komunikacji, cenią sobie również większą niezależność – konkluduje.     

Temat ten poruszono także podczas webinaru, „Mindset pivot – czas zmian”, który odbył się 6 lipca 2020 r. Uczestnicy webinaru, Jacek Byliński, prezes CUK Ubezpieczenia, oraz Magdalena Marciniak, Head Of Business Development Europa Ubezpieczenia, zgodzili się co do tego, że połączenie pracy stacjonarnej ze zdalną wymaga m.in. dokonania zmian w aranżacji biur pod kątem wykorzystania miejsc pracy i znalezienia sposobu na efektywną współpracę w trybie zdalnym. Konieczne jest także przeanalizowanie, jak zmienić odpowiednie regulacje dotyczące pracy.

Pełna treść raportu do pobrania pod adresem: https://info.cushmanwakefield.com/…

Więcej:

(KS, źródło: Media Poland, inf. własne)