Jak odzyskać OC po sprzedaży samochodu?

0
1017

Przy sprzedaży samochodu wszelkie ponoszone koszty przenoszone są na nowego nabywcę. Sprzedający zastanawiają się, co w takim razie stanie się z dodatkowymi płatnościami, które musieli ponieść w związku z własnością auta, czyli na przykład z kwotą opłaty za komunikacyjne ubezpieczenie OC. Odpowiedzi na te pytania udziela CUK Ubezpieczenia.

Zdając sobie sprawę z faktu, że samochody są przedmiotami często podlegającymi sprzedaży, ustawodawca jasno określił przeniesienie ubezpieczenia OC na nabywcę. Oznacza to, że wszystkie prawa i obowiązki przechodzą właśnie na niego i może korzystać z ubezpieczenia sprzedającego do końca jego okresu obowiązywania.

Istnieją dwa scenariusze: W pierwszym nabywca otrzymuje wraz z samochodem całą dokumentację, w tym także polisę OC, którą może przejąć. Sama podpisana umowa kupna-sprzedaży nie wystarczy. Sprzedawca musi poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu auta (czyli sprzedaży). Wówczas jednak ubezpieczyciel może uznać, że nowy kierowca nie powinien płacić takiej samej składki jak poprzedni właściciel. Przykładem może być tu sprzedaż samochodu znacznie młodszemu kierowcy, który nie ma jeszcze wypracowanych zniżek. Wtedy dochodzi do tzw. rekalkulacji składki. Ponadto przejęte OC nie odnawia się automatycznie. Trzeba pamiętać o podpisaniu nowej umowy, kiedy tylko będzie zbliżał się czas wygaśnięcia poprzedniej, aby nie zapłacić kar za brak OC. Nie jest również konieczne składanie wypowiedzenia.
W drugim scenariuszu nowy właściciel może zechciećwypowiedzieć OC po sprzedaży auta. Zakup samochodu nie wiąże się jednocześnie z przejęciem ubezpieczenia. Nabywca może w każdej chwili przejrzeć dostępne oferty i podpisać nową umowę z wybranym przez siebie towarzystwem. To często bardzo opłacalne rozwiązanie.

Obowiązek zgłoszenia zmiany właściciela samochodu zawsze leży po stronie sprzedawcy. Między innymi dlatego, aby odzyskać zwrot za niewykorzystane OC i nie ponosić odpowiedzialności za powstałe szkody. Warto o tym pamiętać, aby nie została naliczona składka za kolejny okres obowiązywania ubezpieczenia.

Zwykle kupujący decydują się na wypowiedzenie polisy OC. Umożliwia to sprzedającemu zwrot kwoty należnej od daty wypowiedzenia do daty wygaśnięcia polisy. Co ważne – OC komunikacyjne po sprzedaży samochodu odzyskamy dopiero po złożeniu pisemnego wypowiedzenia przez nowego właściciela, czyli de facto po rozwiązaniu polisy OC.

Dlaczego trzeba zgłosić sprzedaż samochodu u ubezpieczyciela?

Przede wszystkim po to, aby nie być odpowiedzialnym finansowo za polisę od momentu dokonania transakcji.

Na zgłoszenie zbycia pojazdu masz 14 dni od momentu sfinalizowania transakcji. W praktyce nie jest to wypowiedzenie OC po sprzedaży auta tylko zawiadomienie o zmianie właściciela. Od tego momentu to kupujący staje się odpowiedzialny za wszelkie powstałe szkody.

Za opłacanie składek są solidarnie odpowiedzialni do momentu zgłoszenia ubezpieczycielowi faktu sprzedaży auta, zarówno sprzedawca, jak i nabywca. W razie szkody konieczne będą także wyjaśnienia, kto jest odpowiedzialny za stłuczkę czy też wypadek. W teorii jest to oczywiście nabywca, jednak w praktyce trzeba będzie to udowodnić. Właśnie dlatego tak istotne jest jak najszybsze zgłoszenie ubezpieczycielowi danych nowego właściciela.

Jak odzyskać pieniądze z OC po sprzedaży auta?

Po zgłoszeniu nowego właściciela sprzedawcy przysługuje zwrot niewykorzystanej składki bezpośrednio od ubezpieczyciela tylko w jednym konkretnym przypadku: kiedy nowy właściciel złoży wypowiedzenie OC i podejmie decyzję o współpracy z nowym towarzystwem. Za każdy dzień ochrony sprzedawcy należy się konkretna kwota. Wystarczy uzupełnić zgłoszenie o zbyciu pojazdu u ubezpieczyciela i podać preferowaną formę przelewu. Innym sposobem jest również obliczenie samodzielne, jaki jest koszt ochrony od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży do końca ochrony. Kupujący, który przejmuje polisę, może po prostu zapłacić sprzedawcy tę kwotę lub dolicza się ją do ceny auta.

Druga rata OC a sprzedaż samochodu

Kupujący, który zdecyduje się na kontynuowanie umowy z obecnym ubezpieczycielem, jest jednocześnie zobowiązany do spłaty rat. Musi dopełnić tej formalności. Sprzedający natomiast ma obowiązek opłacania składek tylko do momentu sprzedaży pojazdu (czyli podpisania umowy kupna-sprzedaży).

(KS, źródło: cuk.pl)