Jak ubezpieczano na kolejowym szlaku

0
456

Urząd Transportu Kolejowego zbadał, w jakim stopniu przewoźnicy w 2019 r. wywiązali się z obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ustalonej prawem wysokości. Z informacji zebranych przez UTK wynika, że wszyscy przedsiębiorcy spełnili minimalne wymagania w tym zakresie, co stanowi poprawę względem poprzedniego roku.

Minimalne wymagania w zakresie OC to: 100 tys. euro dla operatorów kolei wąskotorowej, 250 tys. euro dla przewoźników wykonujących przewozy po infrastrukturze, której są zarządcą i 2,5 mln euro dla pozostałych.

W tej ostatniej grupie 51% podmiotów ubezpieczyło się na sumę wyższą od minimalnego limitu. Średnia suma gwarancyjna dla wszystkich przewoźników wyniosła 34 mln zł, dla pasażerskich – 57,5 mln zł,  a dla towarowych – 30,5 mln zł.

Przewoźnicy pasażerscy ubezpieczeni na kwoty wyższe od 100 mln zł zrealizowali w 2019 r. 73% pracy przewozowej, natomiast przewoźnicy towarowi ubezpieczeni na takie sumy zrealizowali prawie 53% ogólnej pracy przewozowej.

– Obserwuję zwiększającą się świadomość przewoźników kolejowych w zakresie wymaganego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej. Przepisy ustanawiają optymalne minimum ubezpieczenia niezbędne dla prowadzenia działalności przewozowej. Jednak część przewoźników świadomie zwiększa sumę zabezpieczenia, biorąc pod uwagę zakres swojej działalności – podsumowuje dr Ignacy Góra, prezes Urzędu.

(AM, źródło: UTK)