Jan Grzegorz Prądzyński i Andrzej Maciążek w zarządzie PIU na kolejne 3 lata

0
637

Odbywające się 6 maja Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) jednogłośnie udzieliło absolutorium prezesowi zarządu Janowi Grzegorzowi Prądzyńskiemu oraz wiceprezesowi Andrzejowi Maciążkowi.

Andrzej Maciążek

WZC zdecydowało również o przedłużeniu mandatu obu menadżerów i wybrało ich na kolejną trzyletnią kadencję. Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności w 2020 roku.

(AM, źródło: PIU)