Japonia: Budowanie odporności katastroficznej

0
350

Największa japońska grupa ubezpieczeniowa z sektora majątkowego, Tokio Marine Holdings ogłosiła utworzenie Tokio Marine Resiliance, własnej w 100% spółki zależnej, która będzie zajmować się zapobieganiem katastrofom i łagodzeniem ich skutków.

Spółka zapewni usługi na każdym etapie łańcucha wartości zapobiegania i łagodzenia – ocenę, przygotowanie wstępne, ewakuację, normalizację/odbudowę. W ten sposób Grupa Tokio Marine przyczyni się do budowy społeczeństwa odpornego na oddziaływanie katastrof naturalnych.

Grupa postrzega katastrofy naturalne jako krytyczną kwestię społeczną. Oprócz wspierania klientów i lokalnych społeczności wypłatami odszkodowań, Tokio Marine Group dostarcza produktów i usług przyczyniających się do bezpieczeństwa i spokoju umysłu przed i po katastrofach.

(AC, źródło: Asia Insurance Review)