Jedenasty rok ochrony Compensy dla członków PIDiPO

0
383

1 listopada rozpoczął się kolejny, jedenasty już rok ochrony OC zawodowej Compensa TU dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Ubezpieczeniowych (PIDiPO). Ochrona jest świadczona na mocy umowy generalnej zawartej pomiędzy oboma podmiotami.

OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i, co najistotniejsze, tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością doradców odszkodowawczych. Podobnie jak w 2019 r. górna granica sumy gwarancyjnej oferowana doradcom wynosi 2 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

(AM, źródło:: PIDiPO)