Jedynie 3% firm jest gotowych do realizacji innowacyjnych celów

0
400

W tym roku rekordowe 83% menedżerów wyższego szczebla uznało innowacje za jeden z trzech najważniejszych priorytetów swoich organizacji. Jednak według najnowszej, 18. edycji badania innowacyjności opublikowanego przez Boston Consulting Group, tylko 3% firm w 2024 roku kwalifikuje się jako „gotowe do innowacji“. Jeszcze w 2022 r. odsetek ten wynosił 20%.

Spośród ankietowanych przez BCG menedżerów zaledwie 48% uważało, że ich organizacja podjęła pewne wysiłki w celu połączenia strategii biznesowej i innowacyjnej, a 12% zgłosiło silne powiązania między tymi strategiami, które przynosiły rzeczywisty efekt. Jednak aktywność innowacyjna (tj. liczba aktywnych projektów) pozostała na stałym poziomie.

Obserwujemy niepokojący obraz organizacji-zombie, które przechodzą przez proces innowacji bez wyraźnej strategii ukierunkowującej ich działania – powiedział Justin Manly, dyrektor zarządzający i partner BCG oraz współautor raportu. – Aby wrócić na właściwe tory, wzmocnienie powiązania między strategią innowacyjną a strategią biznesową jest najważniejszym działaniem, od którego powinno się rozpocząć – dodał.

Wielka Przepaść

52% respondentów wskazało niejasną lub niewystarczająco precyzyjną strategię jako jedno z trzech najważniejszych wyzwań. Rosnące stopy procentowe i niedobór talentów były wymieniane wśród trzech najistotniejszych przeszkód przez odpowiednio 47% i 44% menedżerów ds. innowacji.

Tylko 30% respondentów stwierdziło, że planuje odświeżyć swoją strategię innowacyjną. Zamiast tego 70% planuje skupić się na optymalizacji procesów, takich jak zwiększenie efektywności i szybkości modeli operacyjnych, a 65% dąży do zwiększenia liczby projektów w swoim portfolio. Spośród tych respondentów, którzy zwiększają obciążenie projektowe, około jedna trzecia priorytetyzuje projekty krótkoterminowe – co sugeruje brak jasności lub przekonania co do możliwości średnio- i długoterminowych.

Innowatorzy eksplorują możliwości GenAI

Podczas gdy większość organizacji już eksperymentowała z klasyczną predykcyjną sztuczną inteligencją, wzrost popularności GenAI wydaje się zmieniać podejście wielu innowatorów na temat jakości ich dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie AI. Między 2022 a 2024 rokiem odsetek menedżerów zgłaszających, że ich firmy wdrożyły tę technologię z rzeczywistym wpływem, spadł z 37% do 10%.

86% menedżerów zadeklarowało, że ich organizacje eksperymentowały z GenAI w zakresie innowacji, badań i rozwoju lub rozwoju produktów, jednak większość pozostaje na wczesnych etapach wprowadzania tej technologii. Tylko 8% stwierdziło, że ich organizacja stosuje GenAI na dużą skalę.

Innowatorzy, którzy są „gotowi” w wyścigu GenAI, już wyprzedzają konkurencję. Stosują ją częściej w pojedynczych przypadkach użycia i są pięć razy bardziej skłonni do zastosowania jej na dużą skalę.

– Generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć efektywność i przynieść świeże spojrzenie do organizacji, umożliwiając jej działowi innowacji szybsze i lepsze działanie – powiedział Michael Ringel, dyrektor zarządzający i Senior Partner BCG oraz współautor raportu. – Bez drogowskazu, który prowadzi organizację, nawet najefektywniejszy dział innowacji prawdopodobnie nie wykorzysta swojego potencjału – dodał.

W 18. dorocznym badaniu innowacyjności „Innovation Systems Need a Reboot” BCG oceniło dojrzałość innowacyjną firm w skali 100 punktów i przeprowadziło ankietę wśród ponad 1000 menedżerów ds. innowacji na całym świecie.

(AM, źródło: PAP Media Room)