Jedziesz do Rosji lub na Białoruś? Tylko z ubezpieczeniem granicznym

0
545

31 maja o godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego polskie Międzynarodowe Karty Ubezpieczenia Samochodowego (zielone karty) straciły ważność na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. Są nieważne, nawet jeśli oznaczenia literowe tych państw, tj. RUS i BY, znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu, nie będą przekreślone. Od północy 1 czerwca kierowcy przekraczający granicę z Białorusią albo z Rosją muszą wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne.

Zawarcie umowy ubezpieczenia granicznego będzie możliwe na przejściach granicznych. Kontrola polis będzie prowadzona zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe z Białorusi i Rosji. Analogiczny obowiązek spoczywać będzie na kierujących pojazdami z rejestracjami białoruskimi i rosyjskimi, wjeżdżającymi do naszego kraju.

Zmiany obowiązujące od 1 czerwca są konsekwencją wypowiedzenia przez PBUK dwustronnych umów z Białorusią i Rosją o wzajemnym honorowaniu zielonych kart. Zobowiązania dotyczące wzajemnego honorowania certyfikatów zielonych kart wystawionych zarówno przez PBUK, jak i Biuro Białoruskie oraz Rosyjskie, wygasły.

– Po tym terminie zielone karty nie będą wystawiane przez członków PBUK, a istniejące certyfikaty stracą swoją ważność na terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Pozostaną jednak nadal ważne w pozostałych krajach Systemu Zielonej Karty, o ile symbol danego kraju nie został wykreślony na certyfikacie – podkreślił Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

(AM, źródło: PBUK)