Już 2 miliardy złotych w PPK

0
483

Z informacji uzyskanych przez Analizy Online wynika, że 7 października wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) osiągnęła poziom 2 miliardów złotych.

Analitycy wskazują, że wzrost wartości aktywów w PPK został osiągnięty jedynie dzięki wpłatom wnoszonym przez pracodawców i pracowników. Szacowane saldo wpłat i wypłat wyniosło 168 mln zł, podczas gdy wynik z zarządzania obniżył stan aktywów o około 27 mln zł.

Trzy na 161 funduszy zdefiniowanej daty wypracowały we wrześniu dodatni wynik. Średnio fundusze straciły od -0,2% w przypadku tych z najkrótszą datą docelową (2025 rok) do -1,8% z datą w 2055 i 2060 r. Najwyższy wzrost aktywów (+10%) osiągnęło Generali Investments TFI, które jednocześnie wypracowało najlepsze wyniki inwestycyjne. W ujęciu wartościowym największy wzrost odnotował lider rynku – PKO TFI, którego aktywa wzrosły o 50 mln zł, do 678,5 mln zł na koniec września (34,5% udziału w rynku). Drugie miejsce zajęło TFI PZU z rezultatem na poziomie 273,2 mln zł (13,9%), natomiast trzecia lokata przypadła  Nationale-Nederlanden PTE z aktywami na poziomie 264,1 mln zł (13,4%).

(AM, źródło: Analizy Online)