Katastrofalny kwartał dla zysków Munich Re

0
385

Munich Re poinformował, że w trzecim kwartale 2020 r. odnotował 800 mln euro strat z reasekuracji zdarzeń związanych z Covid-19. Reasekurator mocno odczuł też skutki katastrof naturalnych i klęsk spowodowanych działalnością człowieka, jakie miały miejsce w tym okresie.

Straty „covidowe” wystąpiły w różnych liniach biznesowych, takim jak ubezpieczenia z tytułu poważnych zdarzeń, innych produktach majątkowych i osobowych oraz w działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i produktów zdrowotnych.

W wyniku wysokich strat wywołanych przez klęski żywiołowe – w szczególności kilka silnych huraganów i pożarów w Stanach Zjednoczonych – oraz strat spowodowanych działalnością człowieka, z których największą była eksplozja w porcie w Bejrucie, Munich Re odnotował również ponadprzeciętne obciążenia roszczeniami z tytułu „poważnych strat innych niż Covid-19” przez jeden kwartał.

Biorąc pod uwagę po raz kolejny dobre wyniki Ergo, reasekurator przewiduje, że w III kwartale tego roku jego zysk wyniesie około 200 mln euro. Rok wcześniej było to 865 mln euro.

Munich Re opublikuje szczegółowe informacje na temat swoich kwartalnych wyników finansowych 5 listopada.

(AM, źródło: Munich Re)