KE: Zgoda na wsparcie rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego we Francji i Niemczech

0
859

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła niemiecki i francuski program gwarancyjny wspierający tamtejsze rynki ubezpieczeń kredytu kupieckiego w związku z epidemią koronawirusa.

Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła, że oba programy pozwolą na utrzymanie dostępności ubezpieczeń kredytu kupieckiego dla wszystkich firm, wesprą płynność przedsiębiorstw i pomogą im kontynuować działalność komercyjną „w tych trudnych czasach”.

Ocena obu programów została przeprowadzona na podstawie przepisów Unii Europejskiej (UE) dotyczących pomocy państwa, w szczególności art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzenie środków pomocy państwowej wdrożonych przez państwa członkowskie w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w ich gospodarce.

Niemcy

Oceniając program zgłoszony przez Niemcy, Komisja stwierdziła, że jest on zgodny z zasadami określonymi w Traktacie UE oraz dobrze ukierunkowany na zaradzenie poważnym zaburzeniom w niemieckiej gospodarce. KE wskazała, że ubezpieczyciele kredytów kupieckich zobowiązali się do utrzymania obecnego poziomu ochrony w Niemczech pomimo trudności ekonomicznych, jakie napotykają firmy z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, gwarancja jest ograniczona do pokrycia wyłącznie kredytu kupieckiego zaciągniętego do końca 2020 roku, program jest dostępny dla wszystkich zakładów oferujących tego typu ochronę w Niemczech, obejmując również kredyty kupieckie dla nabywców towarów i usług w krajach trzecich. Komisja zwróciła też uwagę, że mechanizm gwarancyjny zapewnia podział ryzyka między ubezpieczycielami a państwem, do kwoty 5 mld euro, zapewnia dodatkową sieć bezpieczeństwa do 30 mld euro ogółem, a opłaty gwarancyjne będą wystarczającym wynagrodzeniem dla państwa niemieckiego.

KE stwierdziła, że program przyczyni się do zarządzania wpływem ekonomicznym koronawirusa w Niemczech i poza nimi. Jej zdaniem jest to konieczne, odpowiednie i proporcjonalne, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.

Francja

Również w przypadku francuskiego programu gwarancyjnego wartego maksymalnie 10 mld euro Komisja uznała jego zgodność z zasadami określonymi w Traktacie UE i dobre ukierunkowanie na zaradzenie poważnym zaburzeniom we francuskiej gospodarce. KE wskazała, że gwarantowane produkty ochronne są oferowane wyłącznie w celu zrekompensowania braku wystarczającej oferty prywatnej, gwarancja będzie udzielana tylko do końca 2020 roku, umowy z gwarancją będą mogli zaoferować wszyscy ubezpieczyciele kredytu kupieckiego we Francji. Istotne jest też to, że mechanizm gwarancji zapewnia podział ryzyka między jego użytkowników a opłaty gwarancyjne będą wystarczającym wynagrodzeniem dla państwa francuskiego.

KE stwierdziła, że program przyczyni się do zarządzania wpływem ekonomicznym koronawirusa we Francji.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: KE)