Klucz do sukcesu we wdrażaniu PPK

0
518

Esaliens TFI zawarł już ponad 500 umów na zarządzanie PPK, zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi podmiotami. Współpraca z Esaliens jest doceniana głównie dzięki znakomitemu serwisowi, który TFI oferuje firmom i pośrednikom.

Eksperci Esaliens TFI proponują gotowy harmonogram skutecznego wdrożenia PPK krok po kroku w firmie, dostarczają komplet potrzebnych dokumentów, pomagają oszacować koszty wdrożenia PPK, służą pomocą w interpretacji ustawowych zapisów.

Dla pracodawców ważne są takie usługi jak rozszerzona ochrona prawna firmy czy wygodny system e-ppk do prostej, automatycznej obsługi programu po stronie firmy.

Również osoby obsługujące PPK z zespołów płacowych czy kadrowych otrzymują stałe wsparcie eksperckie poprzez możliwość uczestniczenia w cyklicznych webcastach i webinariach na temat praktycznej obsługi PPK.

– Kładziemy nacisk na zbadanie i precyzyjną identyfikację potrzeb pracodawców i pracowników oraz umiejętne zarządzenie procesem dostarczenia adekwatnych rozwiązań. Kluczową rolę w projekcie odgrywa współpraca i nieoceniona pomoc ze strony brokerów i multiagentów, którzy konstruują z nimi rozwiązania wdrożeniowe.

Bardzo ważna kwestia to jakość „client service” i doświadczenie zespołu, które są istotną przewagą firmy zarządzającej PPK. Warto przypomnieć, że Esaliens przez ponad 20 lat wdrażał w licznych przedsiębiorstwach pracownicze programy emerytalne – uważane przez wielu ekspertów za protoplastę PPK. To praktyczne doświadczenie dało nam potężne know-how we wdrożeniach i obsłudze posprzedażowej. Pokazało także, jakie narzędzia są konieczne do sprawnego przeprowadzenia złożonego procesu wdrażania planu emerytalnego w firmach – mówi Przemysław Gawlak, dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Planów Emerytalnych Esaliens TFI.

Pomoc prawna dla pracodawcy, porady prawne dla pracownika

Bezpłatne wsparcie prawne oferowane przez Esaliens TFI w ramach PPK dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

  • Pracodawca może liczyć na rozszerzoną ochronę prawną oraz dostarczenie pełnej dokumentacji związanej z procesem wprowadzenia i funkcjonowania PPK. Prawnicy współpracujący z Esaliens dokonają również oceny treści i formy komunikacji wdrożeniowej dla pracowników pod kątem ryzyka związanego z obszarem rezygnacji z PPK oraz przygotują pracodawcę na ewentualność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także doradzą w zakresie komunikacji na linii pracodawca – pracownik.
  • Pomoc prawna obejmie również pracowników – uczestników PPK, którzy uzyskają bezpłatny dostęp do prawnika i bieżącą możliwość korzystania z telefonicznych lub e-mailowych konsultacji prawnych. Zakres porad przeznaczonych dla pracowników to obszary prawa, których w danej chwili mogą potrzebować uczestnicy. Usługa pokrywa pytania dotyczące PPK, PPE, OFE, IKE i IKZE, dochodzenie roszczeń, kwestie nieruchomości, prawo wykroczeń i karne, ubezpieczenia społeczne (ZUS), umowy konsumenckie czy prawo administracyjne.

Stały dostęp do informacji o oszczędnościach

Na potrzeby uczestników PPK powstała dedykowana strona w ramach serwisu www.esaliens.pl z kompletem informacji o PPK w formie elektronicznej, włącznie z licznymi animacjami i e-learningiem.

Każdy pracownik może samodzielnie zdobyć wiedzę o szczegółach programu i podjąć decyzję o uczestnictwie w PPK. Na stronie są też udostępnione formularze obsługowe, a także informacje w językach angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Uczestnik PPK może na bieżąco sprawdzać informacje o swoim PPK, a także monitorować wpłaty i otrzymywane dopłaty za pośrednictwem dedykowanej infolinii, w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej Esaliens24 na tablecie i telefonie.

Zapraszamy do współpracy!