KNF: 12,2 mld zł aktywów na ponad 1,7 mld rachunków IKE i IKZE

0
470

W pierwszej połowie obecnego roku łączna liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) plasowała się na poziomie przekraczającym 1,7 mln rachunków. Zsumowana wartość aktywów zgromadzonych w ramach IKE oraz IKZE wyniosła 12,2 mld zł – wynika z danych zebranych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

IKE

Na koniec czerwca 2019 r. IKE posiadało 1010,4 tys. osób (960,6 tys. rok wcześniej), co stanowiło 6,1% liczby osób pracujących. Wartość tego rynku pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 9,5 mld zł. To o 16,5% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej aktywów IKE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (3 mld zł) i w zakładach ubezpieczeń (2,7 mld zł)

Wpływy środków pieniężnych na konta wyniosły 947,9 mln zł – o 122,8 mln zł więcej niż w I poł. 2018 r., z czego wartość wpłaconych składek wyniosła 877,4 mln zł (+140,8 mln zł r/r), a transfery z pracowniczych programów emerytalnych (PPE) – 70,4 mln zł (-18 mln zł r/r). Z kolei wypływy z rachunków osiągnęły wartość 306,9 mln zł, czyli o 38,9 mln zł więcej niż w I półroczu ub.r. Z tej kwoty 133,9 mln zł stanowiły wypłaty (+22,4 mln zł r/r), 172,9 mln zł zwroty (+16,6 mln zł r/r), a 80 tys. zł transfery do PPE.

Wpłaty netto do IKE – wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty – wyniosły 641 mln zł, o 83,9 mln zł więcej niż w I połowie 2018 r. Przez 6 miesięcy tego roku powstało 40,9 tys. nowych kont, o 6 tys. więcej niż przed rokiem. Najwięcej rachunków założono w funduszach inwestycyjnych (24,6 tys.), a najmniej w DFE (0,4 tys. kont).

16,6 tys. osób zamknęło IKE w związku z całkowitym zwrotem środków (-3,8% r/r). Najwięcej zamknięć odnotowano w funduszach inwestycyjnych (8 tys. osób). Wypłatę jednorazową lub częściową środków z IKE zrealizowało 8,3 tys. osób (+17% r/r) – najwięcej w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (odpowiednio 3 tys. osób i 2,9 tys.). 97% wypłat było realizowanych w formule jednorazowej. Pozostałe 3% skorzystało z możliwości wypłaty środków w ratach.

Wskaźnik liczby kont, na które dokonywano wpłat, do liczby ogółem funkcjonujących IKE wyniósł 27,4% (26,3% przed rokiem). Wysokość średniej wpłaty na IKE to 3,2 tys. zł (2,9 tys. zł rok wcześniej). Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (9,4 tys. zł), a najniższą w zakładach ubezpieczeń (1,7 tys. zł). Przeciętna wartość środków zgromadzonych na rachunku osiągnęła poziom 9,4 tys. zł,  wobec 8,5 tys. zł przed rokiem. Najwyższy przeciętny stan rachunku IKE posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską – 48,5 tys. zł (41,1 tys. zł), a najniższy w zakładach ubezpieczeń – 4,8 tys. zł (4,5 tys. zł).

IKZE

Na koniec czerwca 2019 r. IKZE posiadało 690,9 tys. osób (701,4 tys. przed rokiem), co stanowiło 4,2% liczby osób pracujących. Wartość tego rynku pod względem zgromadzonych aktywów osiągnęła poziom 2,7 mld zł (+42,7% r/r). Najwięcej aktywów zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (1,3 mld zł),

Wpływy środków pieniężnych do IKZE z tytułu wpłaconych składek wyniosły 312,5 mln zł (+60,8 mln zł r/r), natomiast wypływy – 33,8 mln zł (+9,1 mln zł r/r), z czego 5,2 mln zł to wypłaty (o 3,2 mln zł więcej niż w I połowie 2018 r.), a 28,6 mln zł to zwroty (+5,9 mln zł r/r). Wpłaty netto na konta wyniosły 278,7 mln zł – o 51,8 mln zł więcej niż przed rokiem. Przez 6 miesięcy tego roku powstało 20,7 tys. nowych rachunków, o 6,4 tys. mniej niż w I półroczu ub.r. Najwięcej IKZE założono w funduszach inwestycyjnych (10,5 tys.), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (0,9 tys.)

Od początku stycznia do końca czerwca 6,8 tys. osób zamknęło rachunki w związku ze zwrotem środków − najwięcej w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (po 3 tys. kont), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (51 szt.). Wypłatę środków zrealizowało 0,5 tys. osób – o 78% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wypłat odnotowano w funduszach inwestycyjnych (0,3 tys.)

Wskaźnik liczby IKZE, na które dokonywano wpłat, do liczby ogółem funkcjonujących rachunków wyniósł 21,7% (19% przed rokiem). Wysokość średniej wpłaty wyniosła 2,1 tys. zł (1,9 tys. zł). Najwyższą średnią odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (4,3 tys. zł), a najniższą w zakładach ubezpieczeń (1,4 tys. zł). Przeciętna wartość środków na koncie wyniosła 3,9 tys. zł (2,7 tys. zł). Najwyższy przeciętny stan rachunku IKZE posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską (12,3 tys. zł), a najniższy w zakładach ubezpieczeń (1,6 tys. zł).

Cały raport jest dostępny pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/…

(AM, źródło: KNF)