KNF chce, aby ubezpieczyciele nie wypłacali dywidendy

0
603

Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2 oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku – poinformował na Twitterze Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

Nadzór ocenia, że wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania podmiotów rynku finansowego na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynuowania podstawowej działalności. Komisja oczekuje również, że banki i zakłady ubezpieczeń nie będą podejmować, bez uzgodnienia z nadzorem, działań „w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej”.

(AM, źródło: Twitter)