KNF cofnęła licencję dla NNLife PTE

0
556

Na posiedzeniu 19 maja Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła zezwolenie wydane 10 grudnia 1998 r. na utworzenie NNLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (wówczas AIG PTE).

Zezwolenie zostało cofnięte na wniosek towarzystwa, złożony w związku z wydaniem przez KNF decyzji w sprawie przejęcia zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym oraz NN Life Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Generali PTE.

Cofniecie licencji jest efektem zawartej 31 stycznia finalnej umowy dotyczącej przejęcia przez Generali zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE od Grupy NN. Było to możliwe dzięki wyrażonej 27 stycznia zgodzie nadzoru na przejęcie zarządzania oraz wcześniejszemu zatwierdzeniu przez odpowiednie podmioty antymonopolowe, w tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)