KNF: Jak prawidłowo nawiązywać stosunki gospodarcze bez fizycznej obecności klienta

0
365

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko dotyczące prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta.

Stanowisko zawiera dobre praktyki dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, związanych m.in. z czynnościami, jakie instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi KNF powinny podjąć: 

  • w odniesieniu do nawiązywania stosunków gospodarczych z nowymi klientami bez ich fizycznej obecności,
  • w przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich zgodnie z przepisami prawa krajowego,
  • w zakresie wdrażania polityk (strategii) oraz procedur, systemu kontroli wewnętrznej i nadzoru wewnętrznego, jakie podmioty nadzorowane powinny wprowadzić w przypadku zdalnego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta.

Dokument jest dostępny pod adresem na stronie KNF.

(AM, źródło: KNF)